Primärproduktionens svinn (avslutat)

Primärproduktionens svinn Projektets syfte var att skapa ett nätverk för primärproducenter som vill arbeta med svinnet i sin verksamhet. Vi hade via enskilda primärproducenter, men även via Anders Lareke, grundare […]

Gröna gårdar (avslutat)

Gröna gårdar på Lindängen Gröna Gårdar på Lindängen var ett samverkansprojekt som finansierades av Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning ”LONA” – ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang […]

Goda lokala livsmedelssamarbeten (avslutat)

Goda Lokala Livsmedelssamarbeten: mer lokal mat i de offentliga köken! En God Granne-metoden I utgångsläget köper de flesta kommuner större delen av sina livsmedelsleveranser från stora nationella grossister vilket försvårar […]

Backcasting (avslutat)

Backasting Bakgrund och syfte I samarbete med Blekinge Tekniska Högskola arbetade vi tillsammans med entusiastiska studentteam inom ramen för mastersprogrammet i strategiskt ledarskap mot hållbarhet för att genom metoden Backcasting […]

Cirkulära affärssteg (avslutat)

En kunskapsserie CBMC-rådgivare Nytta för SMF Projektinfo En kunskapsserie om cirkulära affärsmodeller Under 2021 och 2022 så har Hållbar Utveckling Skåne och CirEko hållit en kunskapsserie som lett fram till […]

Databaserad energistyrning (avslutat)

Databaserad energistyrning i offentliga byggnader Projektet Databaserad energistyrning startades i april 2020 och avslutades i september 2022. I projektet har vi tillsammans med 17 partners, inklusive ett antal danska och […]

Ekoplankompassen (avslutat)

Ekoplankompassen Ett webbstöd för ekologisk kompensation vid byggplanering Bakgrund och syfte Det konkreta målet med projektet var att utveckla ett webbstöd med information om vad ekologisk kompensation är och hur […]

Ystadmodellen (avslutat)

Ystadmodellen Konceptet ”FN:s hållbarhetsmål: ett smörgåsbord för nya affärer” har utgångspunkt i Ystadmodellens fem steg och syftar till att främja hållbar utveckling genom att adressera lokala företags arbete inom de 17 […]

Circular Builders (avslutat)

Circular Builders Bakgrund och syfte Projektet Circular Builders syftade till att utveckla, testa och förankra cirkulära vi lösningar tillsammans med nio kommuner i Sverige och Danmark. De deltagande kommunerna utvecklade lösningar […]

Förstudie Cirkulär region (avslutat)

Om förstudien Hur ställer aktörer i Skåne sig till en omställning till cirkulär ekonomi? Handlingsplan för cirkulär ekonomi i Skåne – en förstudie är framtagen för att svara på den […]