Ystadmodellen

Konceptet ”FN:s hållbarhetsmål: ett smörgåsbord för nya affärer” har utgångspunkt i Ystadmodellens fem steg och syftar till att främja hållbar utveckling genom att adressera lokala företags arbete inom de 17 globala hållbarhetsmålen. Genom ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne och Sparbanken Syd arrangeras en serie webbinarier med fokus på varje enskilt hållbarhetsmål. 

Deltagande företag bjuds in för att dela sina erfarenheter och framsteg sedan tidigare sammanhang. Under varje webbinarium kommer företag att ges möjlighet att berätta om sin framstegsresa, hur de aktivt följer upp målen, vilka mätmetoder de tillämpar, samt att identifiera eventuella hinder, utmaningar och möjligheter i framtiden i samband med detta specifika mål.

Förutom företagsperspektivet kommer webbinarierna också att inkludera andra relevanta aktörer. Det kan vara exempelvis representanter från myndigheter, organisationer eller andra samhällsaktörer som delar kunskap om hur målet aktivt arbetas med inom regionen, eventuell lagstiftning som är relevant för att adressera målet samt annan viktig information inom området.

Kommande evenemang i projektet

Ystadmodellen genomfördes för första gången med framgång under 2018–2020 i kommunerna Ystad, Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo och spreds därefter under 2020 – 2024 till fler skånska kommuner av oss på Hållbar Utveckling Skåne.

Projektinformation

Projekttid: juni 2020–pågående
Projektägare: Hållbar Utveckling Skåne
Projektpartners: Länsstyrelsen Skåne, Sparbanken Syd
Finansiärer: Länsstyrelsen Skåne, Tillväxtverket samt Region Skåne genom projektet Vägar till hållbar utveckling 

sonia denkiewicz

Projektledare:
Sonia Denkiewicz

Tidigare aktiviteter

Under de evenemang som hölls i Alnarp och i Örkelljunga fick deltagarna lära sig mer om Agenda 2030 och hur de kan integreras i verksamheten. 17 lokala företag fanns med på respektive plats som representerade vart och ett av de globala hållbarhetsmålen. Företagen arbetar med hållbarhet på olika sätt och under evenemanget fick deltagarna möjlighet att ta del av hur företagen har hittat olika affärsmöjligheter genom att arbeta enligt målen. Syftet med dagen var att erhålla mer kunskap, inspiration, mingla och att diskutera tillsammans.

Nedan kan du ta del av presentationerna från varje evenemang:

Presentation från dagen i Alnarp

Presentationer från dagen i Örkelljunga

”Det var intressant att höra hur andra företag eller privatpersoner använder sina restprodukter på ett hållbart sätt. (…) Man ska komma hit för att diskutera och höra andras upplevelser. Det blir lätt att man känner sig ensam i sitt hållbarhetsarbete så det var jättefint att få input från andra i liknande sits.

Jenny Olsson, Trafik & Fritid 
 

Innan vi kom hit idag så tänkte vi inte att vi jobbade med Agenda 2030-målen men nu inser vi att vi jobbar med flera! 

 

Sara Vestering, Satin AB