FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer

”FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärsmöjligheter” även kallad Ystadmodellen, genomfördes med framgång under 2018–2020 i kommunerna Ystad, Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo. Konceptet sprids nu till fler delar av Skåne.

Ystadmodellen visar effektivt på förutsättningar för näringslivet att, i linje med kommunala mål och visioner, arbeta med FN:s hållbarhetsmål och samtidigt öka sin tillväxt och lönsamhet. Målet är att skapa förutsättningar för ett blomstrande näringsliv genom att visa hur man kan hitta konkurrenskraft och kompetensförsörjning samt hur man kan ligga steget före och nå nya affärer.

Ystad kommun har tillsammans med kranskommunerna och Tillväxt Syd skapat och genomfört alla evenemang i konceptet. De arrangerar numera årligen ett evenemang med fokus på att ge inspiration och blicka framåt.

Projekttid: juni 2020–pågående
Projektledare: Sonia Denkiewicz
Projektpartners: Region Skåne (lead), deltagande kommuner
Finansiärer: Tillväxtverket och Region Skåne genom projektet Vägar till hållbar utveckling 

Kommande arrangemang

Evenemang 1: Inspiration

Evenemanget är ett inspirationstillfälle där företag får en förståelse för hela Agenda 2030 genom föreläsningar och gruppdiskussioner. Engagemanget hos deltagarna vid det första evenemanget bäddar för fortsatt högt deltagande och att genomföra hela serien skapar värde att utvecklas hållbart för de som hittills deltagit och för övriga företag i regionen. 

Evenemanget arrangerades under 2022 i Alnarp samt Örkelljunga.

Evenemang 2: Panelsamtal

Panelsamtal med en mix av industri, lantbruk och politik. Målet är att visualisera utmaningar och möjligheter med att jobba med hållbarhet. Samtalet innehåller exempel på hur företag har gjort tidigare, hur nystartade företag gör, hur man kan gå från idé till verklighet även med få resurser.

Evenemanget arrangerades under 2023 i Örkelljunga.

Evenemang 3: Workshop

Målet med workshopen är att ge deltagarna tips på hur de globala målen kan omsättas i praktiken och bidra till långsiktig lönsamhet. Deltagarna får tillsammans visualisera sina långsiktiga mål och därefter dela upp dem i kortsiktiga mål. Workshopen baseras på metoden Lego Serious Play som är ett verktyg för att förbättra affärsresultatet.

När: 6 oktober, 8.30 – 12.00
Var: Rådhuset, Kristianstad
Anmälan: Senast den 29:e september på https://simplesignup.se/event/206379

Evenemang 4 Handlingsplan

Hur kan företag expandera utanför Sveriges gränser och att gå från inspiration till konkret handlingsplan? Alla deltagare beskriver sin kärnverksamhet för att sedan visualisera sin värdekedja inklusive råmaterial, distribution, användare, produktionscykel osv. Därefter ”byter” deltagarna företag med varandra och tar den andres perspektiv ”om jag var du så skulle jag fokusera på detta i min värdekedja”. Målet med workshopen är att kunna koppla områden till de globala målen.

När: 23 november, 8.30 – 12.00
Var: Kärleksgatan 6, 232 34, Arlöv
Anmälan: https://simplesignup.se/event/206381

Evenemang 5: Mätetal

Workshop, diskussioner och föreläsning om vilka mätetal som kan vara relevanta i verksamheten kopplat till de globala målen.

När: 6 februari 2024, 8.30 – 12.00
Var: Gamla Rådhuset, Stortorget 1, 271 43 Ystad
Anmälan: https://simplesignup.se/event/206382

Tidigare event

Under evenemang 1 som hölls i Alnarp och i Örkelljunga fick deltagarna lära sig mer om Agenda 2030 och hur de kan integreras i verksamheten. Det fanns 17 lokala företag med på plats som representerade vart och ett av de globala hållbarhetsmålen. Företagen arbetar med hållbarhet på olika sätt och under evenemanget fick deltagarna möjlighet att ta del av hur företagen har hittat olika affärsmöjligheter genom att arbeta enligt målen. Syftet med dagen var att erhålla mer kunskap, inspiration, mingla och att diskutera tillsammans.

Nedan kan du ta del av presentationerna från varje evenemang samt inbjudan med en lista över de företag som var med som utställare.

Presentation från dagen i Alnarp

Presentationer från dagen i Örkelljunga

”Det var intressant att höra hur andra företag eller privatpersoner använder sina restprodukter på ett hållbart sätt. (…) Man ska komma hit för att diskutera och höra andras upplevelser. Det blir lätt att man känner sig ensam i sitt hållbarhetsarbete så det var jättefint att få input från andra i liknande sits.

Jenny Olsson, Trafik & Fritid 
 

Innan vi kom hit idag så tänkte vi inte att vi jobbade med Agenda 2030-målen men nu inser vi att vi jobbar med flera! 

 

Sara Vestering, Satin AB 

 

”Det var bra att det fanns en representant för varje Agenda 2030-mål. Föreläsningen från Elis var bra för att man fick höra konkret hur de hade gjort och att diskutera med andra var väldigt givande för mig som egenföretagare.”

Cécile Tartar Jönsson, egenföretagare