Våra nätverk

Inom Hållbar Utveckling Skåne är chansen stor att du hittar någon som vill samma sak! I nätverken samlas man kring en viss fråga. De är forum för erfarenhetsutbyte – initiativen och idéerna är medlemmarnas. Nätverken lever sina egna liv, med kontakter och möten som utvecklar nya idéer, driver sakfrågor eller startar projekt.

Nätverka och förändra världen till det bättre!

Nätverken initieras av våra medlemsorganisationer och pågår så länge det finns behov och intresse. För närvarande drivs sju aktiva nätverk:

 

Tidigare nätverk har bland annat arbetat med naturvård, klimat-, trafik- och demokratifrågor. Vill du hämta inspiration från tidigare nätverk? Läs mer om dem i vårt arkiv!

Ikon för nätverk

Villkor för nätverk i
Hållbar Utveckling Skånes regi:

Nätverken är öppna för alla!

Syftet med nätverket ska publiceras på Hållbar Utveckling Skånes hemsida.

Kontaktuppgifter till nätverkets sammankallande kommer att publiceras på hemsida och i eventuellt informationsmaterial.

Senast 30 november ska så mycket information som möjligt gällande datum för det kommande årets nätverksträffar, samt tema på träffarna lämnas till föreningens verksamhetsledare. Informationen publiceras i föreningens verksamhetsplan.

En redovisning av gångna årets nätverksträffar lämnas senast 30 januari till verksamhetsledaren. Här redovisas även antal personer i nätverket. Informationen publiceras i föreningens verksamhetsberättelse.

Hållbar Utvecklings Skånes namn och i möjligaste mån även logotyp ska alltid finnas med i all kommunikation från nätverket.