Våra nätverk

Inom Hållbar Utveckling Skåne är chansen stor att du hittar någon som vill samma sak! I nätverken samlas man kring en viss fråga. De är forum för erfarenhetsutbyte – initiativen och idéerna är medlemmarnas. Nätverken lever sina egna liv, med kontakter och möten som utvecklar nya idéer, driver sakfrågor eller startar projekt.

Vi välkomnar fler nätverk!

Hållbar Utveckling Skåne har tre aktiva nätverk idag, som arbetar med cirkulär ekonomi, avfallshantering och naturvård. Vi välkomnar fler nätverk! Hör gärna av dig om dsjälv har en idé och vill undersöka möjligheten att starta ett nytt nätverk. 

Tidigare nätverk har bland annat arbetat med mat, naturvård, klimat-, trafik- och demokratifrågor. Vill du hämta inspiration från tidigare nätverk? Läs mer om dem i vårt arkiv!

Cradlenet Syd

Cradlenet Syd startade januari 2018 och drivs av Hållbar Utveckling Skåne. Det lokala nätverket anordnar nätverksträffar, i form av bland annat frukostmöten, föreläsningar och seminarier med syfte att sprida kunskap, inspiration och utbyta erfarenheter kring cirkulär ekonomi, främst lokalt i Skåne och södra Sverige. Cradlenet Syd är en del av det nationella Cradlenet.

I nätverkets mejlutskick får du veta mer om hur olika aktörer i Skåne arbetar med cirkulär ekonomi. Vill du stå med på sändlistan för utskick och nyhetsbrev från nätverket Cradlenet Syd så kan du anmäla dig här.

Är du intresserad av att delta på framtida träffar eller vill du bjuda in Cradlenet Syd för att presentera och diskutera cirkulär ekonomi i din verksamhet? Hör då av dig till: helena.nilsson@hutskane.se

Årets seminarier i Cradlenet Syd hittar du här:

Kritik mot cirkulär ekonomi- vad kan vi lära av den?
Hervé Corvellec, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet, berättar om sin forskning över kritik av begreppet cirkulär ekonomi.

När har man rätt att kalla sig cirkulär? Intresset för cirkulär ekonomi har börjat vakna hos många företag. Men när har man rätt att marknadsföra sig som cirkulär? Lyssna på Liv Andersson från Stena Recycling AB, Lina K Wiles från Berendsen Textil Service och Christopher Marton från institutionen IIIEE på Lunds Universitet.

avfallstrappan

Förebyggande av avfall

Nätverket Förebyggande av avfall har varit aktivt sedan 2015.
Här diskuteras både möjligheter och utmaningar med att förebygga avfall på individ- och leverantör/producentnivå.
Nätverkets medlemmar kommer från kommuner, kommunala och privata bolag, Länsstyrelsen, Region Skåne, Avfall Sverige och Lunds Universitet. Nätverket har två träffar om året som fyller en viktig funktion för medlemmarna när det gäller erfarenhetsutbyte på förebyggandeområdet. Alla är välkomna att delta i nätverkets träffar för ett ökat erfarenhetsutbyte. Vill du stå med på sändlistan för utskick från nätverket Förebyggande av avfall?
Kontakta maria.larsson@miljodialog.se

Material från nätverksmöte 16 feb 2022:
Material från nätverkets träffar 2020:

Här finns material från nätverkets träffar 2020:

200922 Dagordning för nätverksträff
Nytt regionalt åtgärdsprogram för miljömålen och Agenda 2030
Förebyggande av avfall i Lund
Arbete mot matsvinn, Skurups kommun

Här kommer inom kort att finnas material från tidigare år.

Skog, jordbruk och vatten

Skog, jordbruk och vatten är ett nätverk som träffas två gånger om året för att diskutera olika ämnen som rör den skånska naturvården, inte minst våtmarker. Gruppen anordnar även studiebesök kring aktuella frågor. Vill du vara med på sändlistan för att ta del av nätverksträffar och studiebesök som rör skog, jordbruk och vatten?
Mejla alice.nicolle@lansstyrelsen.se

Presentationer och minnesanteckningar från nätverksmöte 27 april 2021:
Vi har haft problem emellanåt med visning av pdf:er på hemsidan, framför allt när det gäller tyngre filer och när Google Chrome används. Om du inte lyckas öppna filen så prova i en annan webbläsare eller hör av dig till oss!

Minnesanteckningar från mötet 210427
Presentation Alice Nicolle 210427
Erfarenhet av ramavtal kopplade till vattenvård
Närsaltskoncentrationer i skånska vattendrag – Erik Nilsson
Erosionsriskkartor
LONA – ansökning inför 2021
LOVA 2021
Nästa nätverksmöte blir den 21 september

Höörs kommun är värd till vårt nästa möte som äger rum den 21 september utomhus för att se på våtmarkerna och dikena som har anlagts/restaurerats i deras projekt ”Utvecklingen av en hållbar blåstruktur i västra Höör”. Anmäl dig till alice.nicolle@lansstyrelsen.se senast den 16 september om du vill delta.

Preliminär dagordning:
09.00 Samling på parkeringen vid Åkersberg
09.15 Fika med kaffe och fralla vid våtmarksprojektet
09.30 Presentationsrunda och information från Länsstyrelsen
09.45 Stadsutveckling i västra Höör – kommunens strategiska utvecklingsplaner
10.00–11.15 Rundvandring och presentationer i projektområdet i Maglehill

Vi anpassar oss till rådande riktlinjer gällande möten under Corona-tider. Om smittspridningen är stor så finns det en risk att mötet måste ställas in.

Mötesplatser 21 september: Kl 9 ses vi på parkeringsplatsen vid Maglasätevägen strax nedanför Åkersbergs stiftsgård, nr 1 på kartan. Eventuella eftersläntrare kan ansluta vid Per Nils väg, punkt 2 eller 3, beroende på hur sent de kommer. Sträckan mellan punkt 1 och 2 är ca 500 meter. Sedan är sträckan runt området knappt 2 km och det finns inte någon iordningställd stig att gå på. Kläder efter väder samt stövlar eller annat tåligt på fötterna rekommenderas!

Villkor för nätverk i
Hållbar Utveckling Skånes regi:

Nätverken är öppna för alla!

Syftet med nätverket ska publiceras på Hållbar Utveckling Skånes hemsida.

Kontaktuppgifter till nätverkets sammankallande kommer att publiceras på hemsida och i eventuellt informationsmaterial.

Senast 30 november ska så mycket information som möjligt gällande datum för det kommande årets nätverksträffar, samt tema på träffarna lämnas till föreningens verksamhetsledare. Informationen publiceras i föreningens verksamhetsplan.

En redovisning av gångna årets nätverksträffar lämnas senast 30 januari till verksamhetsledaren. Här redovisas även antal personer i nätverket. Informationen publiceras i föreningens verksamhetsberättelse.

Hållbar Utvecklings Skånes namn och i möjligaste mån även logotyp ska alltid finnas med i all kommunikation från nätverket.