Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Nätverksträff: Hållbar Människa

Hållbar Utveckling Skåne Ledebursgatan 5, Malmö, Sweden

Nätverket Hållbar Människa bjuder in till sin andra nätverksträff! Temat för dagen är hållbart arbetsliv. En stor del av att vår vakna tid lägger vi på våra arbeten så hur gör vi för att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv? Hur ser det hållbara arbetslivet ut? Vad säger arbetsmiljölagen? Tillsammans utforskar vi temat genom att […]

Nätverksträff: Förebyggande av avfall

Hållbar Utveckling Skåne Ledebursgatan 5, Malmö, Sweden

Denna träff hålls hos Hållbar Utveckling Skåne, som vårt närverk är en del av. Vi kommer bland annat att få höra lite om projekt som Hållbar Utveckling Skåne driver. Avfall Sveriges presenterar sitt nya stödmaterial för kommuner som vill stötta och inspirera kommuninvånarna till att minska sitt avfall. Materialet ska innehålla strategier och åtgärdsförslag till […]

FN:s hållbarhetsmål: ett smörgåsbord för nya affärer – Evenemang 2

Forum Örkelljunga Kungsvägen 22, Örkelljunga, Sweden

Välkommen till en affärsmässig mötesplats med de globala hållbarhetsmålen i fokus. Dagen är evenemang 2 i konceptet Ystadmodellen och kommer att präglas av panelsamtal, affärsperspektiv och finansiering. Vi har bjudit in företag som berättar hur deras omställningsresa gått till och ger konkreta exempel på samarbeten och affärer de gjort. Dagen syftar till att stötta deltagande […]

Nätverksträff: Förebyggande av avfall

Länsstyrelsen Skåne Södergatan 5, Malmö, Sweden

Höstens första träff för nätverket kommer bland annat att handla om åtgärdsuppföljning av det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen. Där finns åtgärder som fokuserar på förebyggande av avfall, så det är intressant för oss att veta hur det går! Vi kommer också att bli inspirerade av ett gott exempel från Malmö stad. Mats Borglin som är […]

Nätverksträff: Förebyggande av avfall

VA Syd Hjälmaregatan 3, Malmö, Sweden

VA Syd är värd för mötet och vi får höra om deras arbete för att förebygga avfall. Region Skåne var pionjär för drygt 10 år sedan, med att försöka minska avfallet från verksamheten. Nu får vi genom miljöstrateg Eva Bolinder höra om hur regionen arbetar med att minska avfallet i primärvården. Vill du gå med […]

FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer (evenemang nr 4)

Nå framgång med de globala målen Agera lokalt, tänk globalt. Hur går man från inspiration till konkret handlingsplan? Evenemang 4 – Handlingsplan Hur kan företag expandera utanför Sveriges gränser och att gå från inspiration till konkret handlingsplan? Alla deltagare beskriver sin kärnverksamhet för att sedan visualisera sin värdekedja inklusive råmaterial, distribution, användare, produktionscykel osv. Därefter […]