Testbädd för kommunala skolmåltider

Sverige har en mycket låg självförsörjningsgrad när det gäller livsmedel. Det utgör en stor risk för vårt samhälle och livsmedelssystem. Två sätt att arbeta med självförsörjningen är att minska matsvinnet – se till att maten är så god att den inte slängs, ta tillvara på fler delar av produkterna, använda råvarorna bättre än idag genom hela tillverkningskedjan och innovera fram produkter vars ingredienser är delar av, eller hela livsmedel som tidigare slängts. Det andra sättet är att accelerera proteinskiftet, vilket innebär att skifta från animaliskt till växtbaserat protein.

Genom att öka offentliga konsumenters efterfrågan på lokalt producerad mat i exempelvis skolkök, skapas förutsättningar för vidare expansion av de lokala matföretagen vilket ger en mer resilient lokal ekonomi.

I detta projekt vill vi skapa en testbädd (det sammantagande utvecklingsarbetet hos bland annat primärproducent och skolköken) för kommunala skolmåltider där nya lokala produkter ska tas fram. Med hjälp av testbädden syftar projektet till att hitta metoder och anvisningar som samlas i till exempel en handbok för att använda de nya produkterna. Utvecklingen kommer på sikt leda till ökad livsmedelsberedskap, driva på proteinskiftet och minska matsvinnet.

Projektinformation

Projekttid: dec 2022 – nov 2024
Projektägare: Hållbar Utveckling Skåne
Projektpartners: En God Granne och CFB (Creative Future Business)
Deltagande kommuner: Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Ängelholm.
Finansiär: Region Skåne 

sonia denkiewicz

Projektledare:
Sonia Denkiewicz