En kunskapsserie om cirkulära affärsmodeller

Under 2021 och 2022 så har Hållbar Utveckling Skåne och CirEko hållit en kunskapsserie som lett fram till att deltagande små- och stora företag (SMF) och företagsfrämjare i Skåne och Bleking har fått breddad kunskap om cirkulär ekonomi. Läs nedan om vad SMFer fått med sig på resan och kontakta gärna de företagsfrämjare som nu finns i vår rådgivarbank för Cirkulär Business Model Canvas.

Vill du veta mer om projektet och vad kunskapsserien innehållit så läs vår slutrapport: Cirkulära affärssteg Sydsverige, publik slutrapport

Företagsfrämjare bildar en CBMC-rådgivarbank

Är du intresserad av att lära dig mer om Cirkulär Business Model Canvas så kontakta de företagsfrämjare som gått Cirkulära affärssteg och som har möjlighet att ge rådgivning. Du kan kontakta dem genom att klicka på deras namn (länken leder till deras LinkedIn-sidor).

Stor nytta för små- och medelstora företag

De företagare som gått kunskapsserien har över lag varit mycket nöjda med serien och Circula® har varit vårt mest uppskattade segment, tätt följt av introduktionstillfället och genomgången av CBMC. Flera företag har också sett att de haft kunskap att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Här är några exempel:

 

Tobias Wendrup, Order Nordic AB 

“Vi har kunnat jobba vidare med att ta fram ett koncept för PaaS (Product as a Service) och undersöker möjligheter att komplettera, och i förlängningen kanske byta till, cirkulära affärserbjudanden i vår affärsmodell. Genom att komplettera vår affärsmodell med cirkulära affärserbjudanden minskar vi vårt avtryck, säkerställer en planet och ett kretslopp i harmoni och möjliggör ett hållbart företagande – på riktigt!” 

Helena Wiktor, VATI of Sweden 

“Kunskapsserien har bidragit med ny kunskap till vår utbildningsverksamhet och mer omsättning då vi startat en ny kurs”  

Johan Rastenberger, Stretch 

“Cirkulära affärssteg har gett mig argumenten och förståelsen som behövdes för att vårt företag skulle våga satsa på cirkularitet.” 

Petra Varenhed, Petras Bikupa 

“Kunskapsserien har fått mig att ändra mitt tankesätt och därmed hur jag arbetar. Till exempel har jag bytt ut kartongerna jag levererar i mot återanvändbara plastbackar som jag tar tillbaka, minskat ner mängden emballage, ändrat mina etiketter till de mest miljövänliga och så försöker återanvända så mycket jag kan.” 

Erik Ridderby, Lidea 

“Cirkulära affärssteg var en kul kurs som gav mig flera verktyg och insikter. Jag har efter att ha gått serien skapat ett koncept ”Hållbarhetsarkitektur” som vidareutvecklar Företagsarkitektur (Whole enterprise EA) att också innefatta den ekologiska, ekonomiska/resurs och sociala omgivningen och hur ens verksamhet relaterar till denna.” 

Projektinformation

Projekttid: januari 2021 – april 2023 
Projektledare: Marja Boström
Projektpartners: CirEko
Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket och projektpartners
För frågor kontakta: marja.bostrom@hutskane.se