Ofrivillig ensamhet

Ofrivillig Ensamhet är en samarbetsinsats mellan Region Skåne och Hållbar Utveckling Skåne där en enkät skickades ut till relevanta aktörer inom kommuner, ideella föreningar, församlingar och delar av Region Skåne för att samla in data och förståelse kring hur man i dagsläget arbetar med utmaningen ofrivillig ensamhet.

Syftet med enkäten var att använda svaren för att samordna och utveckla insatser mot ofrivillig ensamhet i Skåne, som en del av Region Skånes arbete för att främja social gemenskap och motverka ensamhet. Med 159 mottagna svar har en stor mängd data samlats in.

Ofrivillig ensamhet är inte bara en känslomässig belastning utan kan också kopplas till både fysisk och psykisk ohälsa. Enligt Region Skånes Folkhälsorapport upplever 38% av de yngsta (16–29 år) och 37% av de äldsta (85+ år) isolering och ensamhet. Dessutom upplever 10–15% av den äldre befolkningen och 20% av de arbetslösa sig ofrivilligt ensamma. 

En utmaning som hittades i enkätsvaren är bristen på stöd från regional nivå för arbetet mot ofrivillig ensamhet. Majoriteten av de svarande ser positivt på bildandet av ett nätverk i regionen för att främja samarbete och kunskapsutbyte. Region Skåne har nu startat upp nätverket ”Skåne kraftsamlar för social gemenskap mot ofrivillig ensamhet”.

Under 2023 var temat för Hållbar Utveckling Skånes stipendium just ”ofrivillig ensamhet” och fem stipendier om 5000 kronor styck delades ut till aktörer i Skåne.

Projektinformation

Projekttid: jan 2024 – april 2024
Projektägare: Hållbar Utveckling Skåne
Finansiär: Region Skåne

emma.hemsida

Projektledare:
Emma Ljungberg

emma.ljungberg@hutskane.se
tel: 073-140 88 98