Policylab för klimatanpassning

Biosfärområdet Storkriket sträcker sig mellan Eslövs kommuns södra delar och hela Lunds och Sjöbo kommun. Pågående klimatförändringar riskerar att påverka Storkrikets unika värden negativt, men med väl avvägda klimatanpassningar kan värdena istället bevaras och stärkas. I projektet testas en process för utveckling av policys som lämpar sig för tvärkommunal klimatanpassning över sektors- och ämnesgränser, med hjälp av naturbaserade lösningar med Storkriket som testområde.

Genom nära samverkan mellan representanter från kommunerna inom Storkriket, lokala markägare och företagare, intresseföreningar, myndigheter och forskare kommer projektet att öka kunskapen om områdets förutsättningar, viktiga behov och avvägningar vid utveckling av policy för tvärkommunal klimatanpassning.

Projektinformation

Projekttid: nov 2023 – april 2026
Projektägare: Lunds Universitet
Projektpartners: Biosfärområde Storkriket (Sjöbo, Eslöv och Lund), Hållbar Utveckling Skåne.
Finansiär: FORMAS

sonia denkiewicz

Projektledare:
Sonia Denkiewicz