Sök våra stipendier!

Stipendium 2020:
Närmiljö som lärmiljö

Gå ut och upptäck! I och med covid-19 har många inomhusaktiviteter flyttat ut. Undervisning utomhus är tillåtande och skapar både större utrymme för deltagande, samarbete och kommunikation, men ger även större möjligheter att använda rörelse och fysisk aktivitet i lärandet. Rörelse stimulerar lärandet och förbättrar samtidigt både den fysiska och psykiska hälsan. Vi vill med årets stipendium sätta ytterligare fokus på detta och kommer därför att prioritera projekt som genomförs utomhus. Föreningen delar i samverkan med Malmö stad, SYSAV, Region Skåne och Sparbanken Syd ut fem stipendier på 5.000 kr vardera.

Vem kan söka?
Alla kan söka, men målgruppen för projektet ska vara barn, elever eller studenter i förskola, grundskola, gymnasium, universitet eller folkhögskolor i Skåne.
Vad händer om du får ett stipendium?
Motprestationen är att du/ni presenterar er projektidé eller genomfört projekt vid Hållbar Utveckling Skånes årsstämma. Stämman hålls den 22 april 2021. Vi vill också ha material (kort text+bild) till ett inlägg på Hållbar Utveckling Skånes facebooksida under projekttiden.
Anvisningar
I år prioriteras projekt som genomförs utomhus (närmiljö som lärmiljö). Fokus är projekt som är miljö- och klimatrelaterade men med Region Skånes stipendium vill vi särskilt premiera ett projekt som innehåller rörelse och fysisk aktivitet. Stipendierna kan bara sökas för avgränsade projekt, inte för löpande verksamhet.

Sista ansökningsdag
Har redan passerat. Välkommen tillbaka i början på nästa år!

Ytterligare upplysningar
Mejla till helena.thelander@hutskane.se om du har frågor!

Tack till Malmö stad, SYSAV, Region Skåne och Sparbanken Syd som finansierar fyra av årets stipendier!

Tidigare stipendiater:

Stipendiater 2020

Tack till Malmö stad, SYSAV, Region Skåne, och Sparbanken Syd som bidragit med 5.000 kr vardera till stipendierna!

Projekt som prioriterades 2020 är de som genomförs utomhus (närmiljö som lärmiljö) och är miljö- och klimatrelaterade, men Region Skånes stipendium premierade särskilt projekt som innehöll rörelse och fysisk aktivitet. Stipendiaterna blev: 

Emiliaskolan i Höör som genom projektet Naturliga kretslopp och odling vill få eleverna intresserade av naturliga kretslopp. De kommer att kompostera, bygga sin jord och odla egen mat. Arbetet kommer gå in i flera olika ämnen, bland annat hem- och konsumentkunskap samt engelska och svenska. Odling i pallkragar är starten på något större, där en ätbar skolgård med bland annat fruktträd och bärbuskar är slutmålet.

Kobjers förskola i Lund kommer i projektet Natur parkour att tillsammans med barnen bygga en flexibel hinderbana, som kan förändras efter lust och behov, där barnen tränar sin kreativitet, grovmotorik, koncentration, problemlösning, gemenskap och rörelseglädje.

Mellersta Förstadsskolan i Malmö skapar projektet Utomhus fritidsgård. Projektet drivs ämnesintegrerat, men med fokus i matematikämnet, där eleverna ska bygga en modell i kartong med visst digitalt stöd utifrån inspiration från andra platser runtom i Malmö. 

Sophiaskolan i Simrishamn ska i sitt projekt Lekplatser för fisk lägga ut sand och skapa lekplatser för fiskar, engagera markägare och skapa uppmärksamhet kring på vilken inverkan jordbruksmark och samhällen har på Östersjön. Projektet kommer presenteras på Stenshuvud Naturum. 

Marietorps Naturskola vill genom projektet Globala lådan minska tröskeln för lärare att våga ta steget ut i sin närmiljö och utforska den tillsammans med eleverna. I Globala lådan kommer det finnas färdiga lektionspaket, anpassat till elever åk 4-6, så att elever och lärare kan sätta igång direkt var de än befinner sig.

Vi säger grattis och stort lycka till!

Stipendiater 2019

Tack till Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Sparbanken Syd och Sysav som bidragit med 5.000 kr vardera till stipendierna!

Stipendierna går till fem projekt som på något sätt anknyter till Agenda 2030 och Barnkonventionen. Ängslyckans förskola i Helsingborg får stöd till ett odlingsprojekt som ska skapa intresse för växter hos förskolebarnen genom att låta dem ta hand om planteringarna. Maria Montessoriskolan i Lund får pengar för att lära sig mer om ekosystem, med särskilt fokus på bin och hur man bevarar deras livsmiljöer. Susanne Roosen-Runge får pengar till läsprojektet Book bridge i Lund där frivilliga läsfaddrar varje vecka ska läsa böcker för barn med olika etnisk bakgrund. Marietorps naturskola i Ystad får pengar för att skapa ett kreativt stadsplaneringsspel som handlar om att bygga ut den fiktiva staden Klimatköping med utgångspunkt i de globala målen och Barnkonventionen. Slutligen får Laurina Bergqvist, lärare i Hässleholm och Lund, pengar till ett projekt med små handskrivna vikböcker som ska väcka intresse för de globala målen.

Stipendiater 2018

Tack till Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Sparbanken Syd och Sysav som bidragit med 5.000 kr vardera till stipendierna!

Erica Ek på Serviceförvaltningen i Eslövs kommun som vill skapa en gemensam utbildning och workshop som ska ta fram visuella hjälpmedel som bidrar till att göra matsalen till en plats för lärande kring mat och hållbarhet.
Maria Glawe på Söderslättsgymnasiet, Gitte Svärd på Klagstorps skola och Eva Chelbat på Bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun för ett projekt där barn och unga blir medskapare i undervisningen som “unga kockar” och ”unga reportrar” med hållbar konsumtion och produktion som mål.
Pia Gustafsson och Linda Müller på Genarps skola där elever och personal under läsåret ska tänka ut förändringar de själva kan göra i sin vardag för en mer hållbar livsstil och spela in varsin egen kortfilm där de visar vad de gjort. Stipendiet ska användas till att sammanställa kortfilmerna till en längre film som kan visas för fler.
Agneta Nord på Barn- och ungdomsförvaltningen i Hässleholms kommun som vill skapa ett naturgym på Lillgårdens förskola i Sösdala. Naturgymmet ska ge barnen fler möjligheter till rörelse utomhus och pedagogik med hjälp av naturens egna material.
Karolin Johansson som jobbar med skolorna i Skurups kommun och som vill starta en gemensam resursbank med material för utomhuspedagogik som kan användas av alla kommunens skolor.

Stipendiater 2017

Tack till Region Skåne, Sparbanken Syd och Sysav som bidragit med 5.000 kr vardera till stipendierna!

Hållbarhetsrådet på Olympiaskolan i Helsingborg som vill göra cafeterians utbud hälsovänligare, miljövänligare och grönare, men också utbilda köparna  av varorna till att välja mer hälsosamma och klimatsmarta val.
Klass 4 på Emiliaskolan i Höör som vill göra skolans regnvattendamm till en undervisningsplats genom att plantera växter och sätta en grind i staketet runt dammen.
Klass 1 a på Väskolan som vill skriva och sjunga en egen sång om att vi måste vara rädda om våra vatten. Sången ska spelas in i en studio för att kunna spridas
Naturprogrammet på Johannes Hedberggymnasiet som vill bjuda in en industridesigner och köpa material till modellbygge inom biomimicry.

Accordion Content
Accordion Content
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content