Sök våra stipendier!

Varje år delar Hållbar Utveckling Skåne ut stipendier kopplat till en eller flera aspekter av hållbarhet. Alla kan söka stipendiet, men målgruppen för projektet ska vara barn, elever eller studenter i förskola, grundskola, gymnasium, universitet eller folkhögskolor i Skåne. Stipendiet uppgår till 5000 kronor per projekt. Ansökan för 2023 är nu öppen!

Stipendium 2023: Ofrivillig ensamhet

Över 2 miljoner svenskar upplever ensamhet och isolering. 26 procent av barnen i årskurs 3–6 känner sig ensamma i skolan. En av tre unga vuxna lever med ensamhet och isolering, liksom 40 procent av kvinnorna och nästan 30 procent av männen över 85 år. Att arbeta mot den ofrivilliga ensamheten är viktigt av flera skäl! Det är en kritisk samhällsfråga med långtgående konsekvenser. Forskning har visat att kronisk ensamhet kan ge fysiska hälsokonsekvenser som ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, depression och demenssjukdom. När vi stödjer dem som lever i ofrivillig ensamhet främjar vi empati och förståelse, värnar folkhälsan och stärker samhället som helhet.

Vi vill med årets stipendium sätta fokus på projekt som hanterar ofrivillig ensamhet. Ni kan testa metoder, undersöka eller belysa problematiken på olika sätt. Föreningen delar i samverkan med Lunds stift, Lunds universitet, Sparbanken Syd, Region Skåne och privata bidrag ut fem stipendier på 5.000 kr vardera. 

Vem kan söka? 
Alla kan söka, men målgruppen för projektet ska vara barn, elever eller studenter i förskola, grundskola, gymnasium, universitet eller folkhögskolor i Skåne. 

Vad händer om du får ett stipendium? 
Tre saker vill vi ha av er i motprestation: 

  • En kort text och bild/film till ett inlägg i Hållbar Utveckling Skånes kanaler under projekttiden. 
  • Du/ni presenterar er projektidé eller genomfört projekt vid Hållbar Utveckling Skånes årsstämma i april 2024. 
  • En ifylld A4 med lärdomar (utifrån en mall som vi förser er med). Tanken med det dokumentet är att det ska vara lätt för någon annan att testa att genomföra ert projekt, eller inspireras av det och ta med sig era bästa lärdomar till sitt eget, liknande projekt. 

Beslut om stipendiet fattas på styrelsens möte i december 2023. Senast 4 december vill vi ha din ansökan!

Frågor? Mejla till helena.thelander@hutskane.se

Tack till Lunds stift, Lunds universitet, Region Skåne och Sparbanken Syd och tack för de privata bidrag som vi också tagit emot för att kunna dela ut årets stipendier!

             

 

Tidigare stipendiater

Tack till SYSAV, Region Skåne, Sparbanken Syd, Marla Miljödialog, Kvarnby folkhögskola och Lunds universitet som finansierade årets stipendier!
 
Temat för 2022 års stipendie var ”Den dubbla utmaningen” och vi eftersökte idéer som främjade biologisk mångfald och motverkade klimatförändringen. Mottagare av varsitt stipendie blev följande: 
 
  • Therese Abrahamsson, NTI Vetenskapsgymnasiet Lund, för att bygga ett växthus på skolgården
  • Vilgot Hydén, Toftanässkolans fritidshem, för odling av ätbara och pollinatörvänliga växter
  • Gabriella Westerlund, Österskolan i Södra Sandby, för bokashihinkar till alla klassrum på skolan
  • Helena Hjorth, Hubertusgården i Lunds kommun, för vidareutveckling av skolgårdens naturruta
  • Mattis Vindelman, Lunds universitet, för resebidrag till sitt examensarbete kring våtmarker
Tack till SYSAV, Marla Miljödialog, Region Skåne, Kvarnby Folkhögskola och Lunds universitet som finansierade 2021 års stipendier!
 
2021 prioriterades projekt som handlar om cirkulär och ekonomi och hade en tydlig koppling till något eller några mål inom Agenda 2030. Stipendiaterna blev:
 
Triple-S vid Studentkåren, Malmö Universitet ville anordna Malmö Universitets första klimatdag med syftet att genomföra såväl konkreta klimatsmarta handlingar som att få till stånd en dialog om hur Malmö universitet kan ha ett långsiktigt samarbete mellan studenter och universitets eget hållbarhetsarbete.
 
Oxievångsskolan ville utveckla sitt arbete med att på textilslöjden arbeta med spillbitar så att andra ämnen ”krokar arm” och tillsammans fångar den cirkulära ekonomin. Man ville fördjupa samarbetet med externa aktörer, anordna en klädbytesdag och kunna genomföra fler studiebesök.
 
Grön Flagg-rådet på Apelgårdsskolan ville lansera projekt Återbruk och öppnade en återbruksbutik under vårterminen där man delade ut kläder man fått från en klädkedja till elever och vårdnadshavare. De kläder som inte blivit adopterade inom 6 månader skänktes.
 
Vikingsbergs förskola tingade fönster från en riven gymnasieskola i staden för att kunna konstruera ett växthus på sin förskolegård. När växthuset blivit klart vill man att barnen ska få både uppleva samt förståelse för hur man med små medel och på enkelt sätt kan tillgodose en del av sina egna behov när det kommer till näringsrika vegetariska livsmedel. Odlingsglädjen och framtidstron ska spridas med jord under naglarna med ”Från jord, till bord” i åtanke!
 

Stipendiater 2020

Tack till Malmö stad, SYSAV, Region Skåne, och Sparbanken Syd som bidragit med 5.000 kr vardera till stipendierna!

Projekt som prioriterades 2020 är de som genomförs utomhus (närmiljö som lärmiljö) och är miljö- och klimatrelaterade, men Region Skånes stipendium premierade särskilt projekt som innehöll rörelse och fysisk aktivitet. Stipendiaterna blev: 

Emiliaskolan i Höör som genom projektet Naturliga kretslopp och odling vill få eleverna intresserade av naturliga kretslopp. De kommer att kompostera, bygga sin jord och odla egen mat. Arbetet kommer gå in i flera olika ämnen, bland annat hem- och konsumentkunskap samt engelska och svenska. Odling i pallkragar är starten på något större, där en ätbar skolgård med bland annat fruktträd och bärbuskar är slutmålet.

Kobjers förskola i Lund kommer i projektet Natur parkour att tillsammans med barnen bygga en flexibel hinderbana, som kan förändras efter lust och behov, där barnen tränar sin kreativitet, grovmotorik, koncentration, problemlösning, gemenskap och rörelseglädje.

Mellersta Förstadsskolan i Malmö skapar projektet Utomhus fritidsgård. Projektet drivs ämnesintegrerat, men med fokus i matematikämnet, där eleverna ska bygga en modell i kartong med visst digitalt stöd utifrån inspiration från andra platser runtom i Malmö. 

Sophiaskolan i Simrishamn ska i sitt projekt Lekplatser för fisk lägga ut sand och skapa lekplatser för fiskar, engagera markägare och skapa uppmärksamhet kring på vilken inverkan jordbruksmark och samhällen har på Östersjön. Projektet kommer presenteras på Stenshuvud Naturum. 

Marietorps Naturskola vill genom projektet Globala lådan minska tröskeln för lärare att våga ta steget ut i sin närmiljö och utforska den tillsammans med eleverna. I Globala lådan kommer det finnas färdiga lektionspaket, anpassat till elever åk 4-6, så att elever och lärare kan sätta igång direkt var de än befinner sig.

Vi säger grattis och stort lycka till!

Stipendiater 2019

Tack till Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Sparbanken Syd och Sysav som bidragit med 5.000 kr vardera till stipendierna!

Stipendierna går till fem projekt som på något sätt anknyter till Agenda 2030 och Barnkonventionen. Ängslyckans förskola i Helsingborg får stöd till ett odlingsprojekt som ska skapa intresse för växter hos förskolebarnen genom att låta dem ta hand om planteringarna. Maria Montessoriskolan i Lund får pengar för att lära sig mer om ekosystem, med särskilt fokus på bin och hur man bevarar deras livsmiljöer. Susanne Roosen-Runge får pengar till läsprojektet Book bridge i Lund där frivilliga läsfaddrar varje vecka ska läsa böcker för barn med olika etnisk bakgrund. Marietorps naturskola i Ystad får pengar för att skapa ett kreativt stadsplaneringsspel som handlar om att bygga ut den fiktiva staden Klimatköping med utgångspunkt i de globala målen och Barnkonventionen. Slutligen får Laurina Bergqvist, lärare i Hässleholm och Lund, pengar till ett projekt med små handskrivna vikböcker som ska väcka intresse för de globala målen.

Stipendiater 2018

Tack till Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Sparbanken Syd och Sysav som bidragit med 5.000 kr vardera till stipendierna!

Erica Ek på Serviceförvaltningen i Eslövs kommun som vill skapa en gemensam utbildning och workshop som ska ta fram visuella hjälpmedel som bidrar till att göra matsalen till en plats för lärande kring mat och hållbarhet.

Maria Glawe på Söderslättsgymnasiet, Gitte Svärd på Klagstorps skola och Eva Chelbat på Bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun för ett projekt där barn och unga blir medskapare i undervisningen som “unga kockar” och ”unga reportrar” med hållbar konsumtion och produktion som mål.


Pia Gustafsson och Linda Müller på Genarps skola där elever och personal under läsåret ska tänka ut förändringar de själva kan göra i sin vardag för en mer hållbar livsstil och spela in varsin egen kortfilm där de visar vad de gjort. Stipendiet ska användas till att sammanställa kortfilmerna till en längre film som kan visas för fler.


Agneta Nord på Barn- och ungdomsförvaltningen i Hässleholms kommun. som vill skapa ett naturgym på Lillgårdens förskola i Sösdala. Naturgymmet ska ge barnen fler möjligheter till rörelse utomhus och pedagogik med hjälp av naturens egna material.


Karolin Johansson som jobbar med skolorna i Skurups kommun och som vill starta en gemensam resursbank med material för utomhuspedagogik som kan användas av alla kommunens skolor.

Stipendiater 2017

Tack till Region Skåne, Sparbanken Syd och Sysav som bidragit med 5.000 kr vardera till stipendierna!

Hållbarhetsrådet på Olympiaskolan i Helsingborg som vill göra cafeterians utbud hälsovänligare, miljövänligare och grönare, men också utbilda köparna  av varorna till att välja mer hälsosamma och klimatsmarta val.

Klass 4 på Emiliaskolan i Höör som vill göra skolans regnvattendamm till en undervisningsplats genom att plantera växter och sätta en grind i staketet runt dammen.

Klass 1a på Väskolan som vill skriva och sjunga en egen sång om att vi måste vara rädda om våra vatten. Sången ska spelas in i en studio för att kunna spridas.

Naturprogrammet på Johannes Hedberggymnasiet som vill bjuda in en industridesigner och köpa material till modellbygge inom biomimicry.

Stipendiater 2016

Tack till Region Skåne och Sparbanken Syd som bidragit med 5.000 kr vardera till stipendierna!

Kristina Rowett, lärare grundsärskolan åk 2–9, Simrishamn.
Kristinas klass använde pengarna till att åka ut med båt och se mer av det som Marint Centrum har gjort och att åka in till SYSAV i Malmö för att bättre förstå vad som händer med avfallet.

Gertrud Söderdahl, lärare årskurs 4, Lerbergsskolan i Höganäs.
Gertruds klass vill få människor att minska plastanvändningen genom att göra dem uppmärksamma på de stora problem plasten för med sig när den hamnar i natur och hav. Eleverna har bland annat gjort en informationsfilm. Pengarna användes till ett besök på ”Sjätte kontinenten” på Teater Sagohuset i Lund.

Nermina Jaganjac, lärare årskurs 7, Pilbäckskolan i Malmö.
Nerminas klass producerade ett studiematerial som innehåller viktiga kunskaper och intressanta diskussionsfrågor om Öresund och hållbar utveckling och hur alla kan påverka denna utveckling. Med detta material planerar de att agera som unga ambassadörer för hållbar utveckling och göra föreläsningar på andra skolor.

Stipendiater 2015

Tack Sparbanken Syd som bidragit med 5.000 kr till stipendierna!

Emily Thornton och Stina Gustafsson, Sir Ellen.
Skillshare, bygger på ett klassiskt studiecirkelsupplägg, men istället för att betala en kursavgift för en hel termin, betalar man genom att hålla en egen föreläsning! Man deltar kostnadsfritt i de work­shops man själv tycker är intressanta. Skillshare ska vara en positiv kraft som bidrar till social samvaro över socioekonomiska och etniska gränser, som främjar en ekologisk livssyn och som öppnar upp för ett nytt ekonomiskt system – kollaborativ konsumtion.”

Monica Lundgren, Föreningen Selma i Landskrona.
Många av våra nyanlända känner igen och handlar produkter från sina hemländer. Projektet ska organisera möten med grupper av människor med olika bakgrund (svenska /nyanlända personer) som lär sig om närproducerade livsmedel, om hållbarhet och ekologisk odling. Människor med olika bakgrund träffas under lättsamma former, och lagar mat tillsammans.

Emelie Ljungberg, Hjärups bibliotek.
LibLab är workshops för barn (7–15 år), som under hösten genomförts varannan tisdag på Hjärups bibliotek. Det är en motkultur mot resursslöseri och överflödssamhälle. Ambitionen är att lära barn och unga att laga, fixa och tillverka endast det som behövs. Flera liknande verksamheter pågår i regionen och stipendiet ska användas för att starta ett idé- och materialbibliotek och hitta system för att dela detta mellan olika makerspace och remake-verkstäder i Skåne.

Stipendiater 2014

Möllebackens förskola testade konceptet Måltidspedagogik – lärandet om och med mat och måltider. Genom att arbeta med läroplanen och de nationella målen för folkhälsa och miljö fick kockar och pedagoger inspiration och kunskap om hur man kan öka barns intresse för mat på ett lustfyllt, enkelt och praktiskt sätt!

Förskolan lät ett antal barn arbeta med temat hav för att få veta mer om fiskens väg från levande fisk till maträtt. De besökte både havet och fiskehoddorna. Vid hoddorna fick barnen titta/luka på fisken, prata med fiskare och även se hur de fileade en fisk. Därefter cyklade de tillbaka till förskolan och lagade fiskpinnar tillsammans med barnen till hela avdelningen.

Möllebackens Förskola tillhör Malmö Stad och har en policy för hållbar utveckling och mat. Menyerna planeras efter säsong och S.M.A.R.T-metoden som i stort innebär ett ökat intag av grönt samt medvetna inköp utifrån transport och ekologi.

Stipendiater 2013

Stina Billing. Stina är slöjdlärare och arbetar på Freinetskolan i Lund. Våren 2014 genomförde hon slöjdträffar med fokus på återbruk för både skolans elever och personal. Återbruk sparar resurser, både ekonomiska och ekologiska, och på slöjdträffarna lär sig deltagarna tillsammans över åldersgränser och yrkespositioner. Inspirationen kommer från gamla tiders syjuntor, dagens handarbetscaféer och Slöjdklubben som är Hemslöjdens barn- och ungdomsverksamhet.

Stipendiater 2012

Mottagningsskolan Mosaik.
Skolan vill ge eleverna möjlighet att med kamera och video bygga en berättelse med eget material och sedan skapa en gemensam vandringsutställning som ska ge möjlighet att se och reflektera över olika berättelser av nyanlända för att skapa insikt och förståelse.

Detta år gick stipendiet till Malin Dicksson på Campeon Frigymnasium i Helsingborg.
Projekt Hållbar utveckling – tema samhällskunskap svenska.

Under november till januari kommer vi arbeta med hållbar utveckling och belysa dess olika dimensioner. Efter att vi lyft in begreppet i undervisningen vill vi att eleverna gör något praktiskt som dessutom kan integreras i andra ämnen.

Uppgiftens syfte:
Eleverna ska förstå begreppet hållbar utveckling och kunna förmedla och applicera sina kunskaper i samhället.

Uppgiftens mål:
– Eleverna ska utveckla sina kunskaper inom hållbar utveckling.
– Eleverna ska utveckla sin kommunikativa förmåga genom att använda sig av väl anpassad kommunikationsteknik samt olika redovisningsformer.
– Eleverna ska kunna reflektera och dra slutsatser utifrån ett rättviseperspektiv.

Uppgiften:
Elevernas uppdrag är att informera olika samhällsmedborgare i Helsingborg om hållbar utveckling. De ska kunna förmedla begreppets betydelse och ge lösningar på hur samhällsmedborgare kan jobba för att den globala utvecklingen ska vara hållbar inom den ekonomiska-, sociala- och miljömässiga dimensionen. Det är ett grupparbete med ca 5 elever/grupp. Uppdraget består i att informera och hitta olika lösningar för olika samhällsgrupper om hållbar utveckling. Exempelvis kan en grupp besöka ett äldreboende, en annan en förskola, en tredje hitta en lösning för kommunen, en fjärde ett torg, en femte på biblioteket osv. Fokus kommer ligga i hur just varje målgrupp kan arbeta med att nå en hållbar utveckling.

Eleverna ska efter sina besök skriva reportage eller rapport kring besöken. För att motivera sina åhörare kan våra elever behöva olika former av rekvisita, material eller marknadsföring. Då temat är hållbar utveckling anser jag att dessa utgifter bör vara låga. Marknadsföringsbiten kan till viss del skötas via sociala medier men då detta inte är ett uttrycksmedel för alla målgrupper kan det vara aktuellt med marknadsföring via foldrar osv.

V 48: – Hållbara utvecklingens tre dimensioner, demografi
V 49: – Utvecklingsländer, fattigdom och resurser
V 50: – Miljö ur ett globalt perspektiv
V 2: – Hållbar utveckling lokalt, miljöverkstad, gruppindelning, starta idéskissande.
V 3: – Projektplaner klara omega tis och alfa ons, presentation öppet hus.
V 4–5 : Arbete + presentationer med vald grupp/företag m.m. Inlämning skrivuppgift.

Tilda Dahlskog och Sanna Krüger Persson.
Tilda och Sanna gjorde en jämförande studie mellan ett eget tillverkat klädesplagg och konventionell tillverkning. Arbetet resulterade i fotoutställningen Det svarta Fåret, som visades på Dunkers Kulturhus.