Hållbar människa

Vad gör vi med glappet mellan framtidstro, själsligt välmående och politiska beslut? Den ökande stressen i samhället där utrymmet att fokusera krymper för att fler saker ska hinnas med på kortare tid – hur är det kopplat till samhällsförändringar i stort? Vilken påverkan har företaget/arbetsgivaren på den hållbara människan och hur ser samspelet ut mellan dem? Hållbar människa är ett nystartat nätverk som träffas två gånger om året för att diskutera dessa frågor.

Vill du vara med på sändlistan för att ta del av nätverksträffarna?
Mejla helena.thelander@hutskane.se