Hållbar människa

Hur lever vi hållbart som människor?

Vad gör vi med glappet mellan framtidstro, själsligt välmående och politiska beslut? Den ökande stressen i samhället där utrymmet att fokusera krymper för att fler saker ska hinnas med på kortare tid – hur är det kopplat till samhällsförändringar i stort? Vilken påverkan har företaget/arbetsgivaren på den hållbara människan och hur ser samspelet ut mellan dem? I nätverket Hållbar Människa diskuteras dessa frågor.

Under våren fokuserar vi på Inner Development Goals utifrån ett studiematerial som Sensus studieförbund har tagit fram. 

Kommande nätverksträffar

Tidigare nätverksträffar

Helena_Thelander

Nätverkets sammankallande:

helena.thelander@hutskane.se
tel: 070-893 11 03