SCOPE

Projektet Samverkan för Cirkulära Processer och Ekonomi, SCOPE, syftar till att minska kommuners Scope 3-utsläpp. Genom att analysera miljöpåverkan av olika inköpskategorier (klimatspendanalys) hittas de kategorier där effektivast förändringspotential finns. 

Kommunerna Lund, Kristianstad, Malmö, Helsingborg, Eslöv, Lomma och Tomelilla ska under projektet enas om 3 kategorier som de alla ska arbeta vidare med för att nå störst effekt. Genom att sedan samarbeta med näringslivet skapas krav och åtgärder som främjar en cirkulär ekonomi för att nå förändring. En stödstruktur kommer byggas upp för att underlätta kommuners och företags samverkan och samtidigt öka företagens kunskap om offentlig upphandling. 

Aktiviteter och nya arbetssätt planeras också för att långsiktigt påverka kommunernas inköpsbeteende och främja hållbara val. Utbildning och implementering av kunskaper är centrala förändringsverktyg i denna process.

Projektinformation

Projekttid: mars 2024 – feb 2027
Projektägare: Hållbar Utveckling Skåne
Projektpartners: Eslövs kommun, Helsingborgs stad, Kristianstads kommun, Lomma kommun, Lunds kommun, Malmö stad, Tomelilla kommun.
Finansiär: Tillväxtverket via Europeiska Regionalfonden samt projektpartners.

Projektledare:
Marja Boström

marja.bostrom@hutskane.se
tel: 070-767 11 03