Reels för klimatoro

Projektet ”Reels för Klimatoro” syftar till att producera och sprida 15 korta filmer på plattformarna TikTok och Instagram. Dessa filmer är avsedda att stötta unga individer i Skåne som upplever klimatoro genom att erbjuda metoder för att förstå och hantera ångest, oro och maktlöshet relaterade till klimatkrisen. Genom att väcka intresse, förståelse och nyfikenhet bland tittarna förväntas filmerna bidra till en direkt minskad orosnivå samt öka engagemanget i klimat- och samhällsfrågor på både kort och lång sikt.

Projektets genomförande innefattar noga analyser av målgruppen och plattformarnas användarbeteende, samt möten med referensgrupper bestående av både unga i målgruppen och kommunikatörer. Filmernas ämnen kommer att baseras på projektet Terra-Pis material och omfatta känslohantering och engagemang relaterat till klimatkrisen. En användare kommer att skapas på TikTok och Instagram för att sprida filmerna, och en marknadsföringsplan kommer att utarbetas för att nå ut till den specifika målgruppen. Slutligen kommer projektet att resultera i produktionen av ett digitalt informationsblad som kan användas som vägledning för att skapa och sprida information till unga genom korta videor på sociala medier.

Projektinformation

Projekttid: jan 2024 – sept 2024
Projektägare: Hållbar Utveckling Skåne
Finansiär: Region Skånes miljövårdsfond

emma.hemsida

Projektledare:
Emma Ljungberg

emma.ljungberg@hutskane.se
tel: 073-140 88 98