Ett mål i taget:
Ystadmodellens webbinarieserie

Ett mål i taget har sin utgångspunkt i konceptet ”FN:s hållbarhetsmål: ett smörgåsbord för nya affärer”, även kallat Ystadmodellen. Projektet syftar till att främja hållbar utveckling genom att adressera lokala företags arbete inom de 17 globala hållbarhetsmålen. Genom ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne och Sparbanken Syd arrangeras en serie webbinarier med fokus på varje enskilt hållbarhetsmål. 

Deltagande företag bjuds in för att dela sina erfarenheter och framsteg sedan tidigare sammanhang. Under varje webbinarie kommer företag att ges möjlighet att berätta om sin framstegsresa, hur de aktivt följer upp målen, vilka mätmetoder de tillämpar, samt att identifiera eventuella hinder, utmaningar och möjligheter i framtiden i samband med detta specifika mål.

Förutom företagsperspektivet kommer webbinarierna också att inkludera andra relevanta aktörer. Det kan vara exempelvis representanter från myndigheter, organisationer eller andra samhällsaktörer som delar kunskap om hur målet aktivt arbetas med inom regionen, eventuell lagstiftning som är relevant för att adressera målet samt annan viktig information inom området.

Ystadmodellen genomfördes för första gången med framgång under 2018–2020 i kommunerna Ystad, Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo och spreds därefter under 2020 – 2024 till fler skånska kommuner av oss på Hållbar Utveckling Skåne. Läs mer på: https://ystadmodellen.se/

Kommande evenemang i projektet

1. Ingen fattigdom

Medverkande:
Martina von Liewen, Länsstyrelsen Skåne
Clara Sundelius, Sparbanken Syd
Cherztin Sanderson Persåkre, Österlenkryddor

2. Ingen hunger

Medverkande:
Carolina Ellberg, Länsstyrelsen Skåne
Jan Jönsson, Ly-ros lantbruk
Anja Persson & Linn Persson, Gunnarshögs Gård

3. God hälsa och välbefinnande

Medverkande:
Louise Sundberg, Region Skåne
Anna Villavicencio, Tryde 1303
Kjell Peterson, Casseroll

Projektinformation

Projekttid: April 2024 – våren 2026
Projektägare: Hållbar Utveckling Skåne
Projektpartners: Länsstyrelsen Skåne, Sparbanken Syd
Finansiärer: Länsstyrelsen Skåne, Sparbanken Syd, Tillväxtverket samt Region Skåne genom projekten Fokus Tillväxt och Vägar till hållbar utveckling 

SparbankenSyd_logo_yellow72
sonia denkiewicz

Projektledare:
Sonia Denkiewicz