Gröna gårdar på Lindängen

Gröna Gårdar på Lindängen var ett samverkansprojekt som finansierades av Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning ”LONA” – ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Grunden för projektet var samverkan mellan oss på Hållbar Utveckling Skåne och Stena Fastigheter.

Vi gick in i projektet med målet att undersöka vilken påverkan olika typer av enklare åtgärder kan ha för den biologiska mångfalden i en urban miljö samt ta fram ett koncept för arbetet som kan spridas vidare. Stena Fastigheter hade som ett av sina hållbarhetsmål till 2023 att verka för ökad biologisk mångfald i bostadsområden och detta projekt har fungerat som en pilotstudie inför vidare satsningar på andra gårdar.

Projektinformation

Projekttid: juni 2020 – november 2023
Projektägare: Hållbar Utveckling Skåne
Projektpartners: Stena Fastigheter
Finansiär: Naturvårdsverket LONA

Projektledare:
Helena Thelander

helena.thelander@hutskane.se 
tel: 070-893 11 03