Välkommen till
Ekoplankompassen

Kommuners assistent till ekologisk kompensation i fysisk planering

Vi behöver få stopp på förlusterna av biologisk mångfald om vi även i framtiden ska kunna nyttja de tjänster som naturen ger oss idag i form av till exempel mat, svalka, ren luft, vattenreglering, god hälsa och rekreation. Vid exploatering måste vi därför i första hand helt undvika att påverka naturvärden negativt. Kan vi inte undvika det så ska påverkan minimeras. Klarar vi inte det så kan vi, som sista utväg, istället kompensera för en förlust på samma eller annan plats. Gärna till den grad att vi också betalar tillbaka den historiska skuld av biologisk mångfald som vi redan har. Problemet är att det i dagsläget inte finns lagar som ger de skarpa verktyg gällande kompensation som vi behöver för att lätt kunna implementera det. Forskare har ändå visat på vägar framåt och vissa kommuner har lyckas få in det i sitt planarbete. 

På Ekoplankompassen hittar du forskarnas och kommunernas kunskap, erfarenheter, styrdokument, checklistor, beräkningsmodeller och mycket mer som kan hjälpa dig på din väg att jobba mer aktivt med verktyget ekologisk kompensation i fysisk planering:

  • Under fliken “Om ekologisk kompensation” hittar du bakgrunden till vad ekologisk kompensation är och varför man ska kompensera.

  • Under fliken “Hur gör man?” hittar du förslag på hur verksamheten behöver byggas upp för att lyckas, exempel hur andra jobbar i planprocessen och annat matnyttig information för att du praktiskt ska kunna arbeta med ekologisk kompensation i din kommun.

  • Röster om ekologisk kompensation” lyfter olika aktörers infallsvinklar. Här hör du t ex vad de som jobbar med detta i kommunen, privata exploatörer och politiker tänker kring ämnet.

  • Vill man fördjupa sig mer så finns fliken “Mer information” där man kan hitta information om lagstiftning, länkar till rapporter och andra webbsidor som kan vara till nytta samt en begreppslista.

Ekoplankompassen är skapad i samarbete mellan
Hållbar Utveckling Skåne och Högskolan Kristianstad.

Material är inhämtat från forskningsprojektet “Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv (MuniComp)” från Högskolan Kristianstad och kommuner som arbetar med ekologisk kompensation samt från intervjuer gjorda under 2022 av Hållbar Utveckling Skåne. 
Projektpartners: Hållbar Utveckling Skåne, Högskolan Kristianstad, Naturvårdsverket, Boverket och kommunerna: Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Lomma, Sjöbo, Svalöv, Trelleborg, Ystad, Ängelholm och Åstorp.
 
Finansiär: Region Skånes miljövårdsfond

Kontakt: info@hutskane.se

© 2022 Hållbar Utveckling Skåne