Samarbete mellan lokala producenter och kök för skola och äldreomsorg

Projektet ska i den mån det går förkorta livsmedelskedjan genom att skapa direkt kontakt mellan lokala producenter och Tomelilla kommuns måltidschefer, kockar och måltidsplanerare. Kommunen vill skapa fler samarbeten med lokala primärproducenter samt livsmedelsförädlare och i högre grad erbjuda lokala råvaror inom skola och äldreomsorg.

Tomelilla kommun har tidigare deltagit i en förstudie kring hur en kommun kan närma sig lokala producenter och vill nu arbeta vidare med de produktgrupper och alternativa berednings- och förädlingsformer som togs fram som särskilt intressanta i förstudien. Projektet kommer fokusera på att etablera ett affärsnätverk där lokala producenter och kommunens måltidsansvariga m.fl kan samarbeta via bland annat behovskartläggningar, workshops och testning av produkter. Producenternas produkter kommer individuellt utvecklas och anpassas efter kommunens behov.

Projektet ska resultera i anpassade, förädlade råvaror och produkter som passar in i Tomelillas måltidsmeny för skola och äldreomsorg.

Projektinformation

Projekttid: 1 september 2023 – 31 december 2024
Projektägare: Hållbar Utveckling Skåne
Projektpartners: Tomelilla kommun, En God Granne, deltagande företag.
Finansiär: Jordbruksverket via Länsstyrelsen Skåne genom den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

sonia denkiewicz

Projektledare:
Sonia Denkiewicz