BRINC

BRINC, Brokering Cross-border Innovation through Clusters, är en mäklartjänst för innovationsupphandling. Projektets mål är att underlätta och främja identifieringen av behovet av innovationsupphandling i offentlig verksamhet samt genomförandet av marknadsundersökningar för att identifiera marknadens kapacitet och potential att svara upp mot behovet. Detta för att underlätta för offentliga organisationer att tidigt få del av små och medelstora företags innovationskraft. Med vår hjälp ska vissa av de deltagande offentliga organisationerna ha genomfört innovationsupphandlingar under projekttiden.

Kommande evenemang i projektet

There is no Event

Projektinformation

Projekttid: december 2021– november 2024.
Projektägare: CLEAN
Projektpartners: ACR+, Hållbar Utveckling Skåne, Sustainable Business Hub
Finansiärer: EU:s COSME-program samt projektpartners.

Projektledare:
Marja Boström

marja.bostrom@hutskane.se
tel: 070-767 11 03