Primärproduktionens svinn

Projektets syfte var att skapa ett nätverk för primärproducenter som vill arbeta med svinnet i sin verksamhet. Vi hade via enskilda primärproducenter, men även via Anders Lareke, grundare till konceptet En God Granne, och Thomas Bardenstam som driver ytterligare ett annat svinnprojekt Kluster för matsvinn som orkar mer (KLUMOM), förstått att primärproducenter mycket sällan hade tid och resurser till att vara med i projekt om det inte direkt finns en möjlighet att få avsättning för fler produkter eller höja värdet på befintliga produkter.

I projektet samlade vi därför aktörer till ett gemensamt nätverk för att dela med sig av sina utmaningar, stötta varandra kring svinnfrågan och fokusera mer på sina flöden. Även frågor kring hur man jobbar med sin odling eller sitt erbjudande och sin råvara för att minska svinnet. En omvärldsbevakning genomfördes för att undersöka önskemål och behov i nätverket. Läs omvärldsbevakningen här

Nätverket fick namnet ”Rädda maten” och är nu ett pågående nätverk som drivs i Hållbar Utveckling Skånes regi tillsammans med KLUMOM.

Projektinformation

Projekttid: sept 2022–feb 2024
Projektägare: Hållbar Utveckling Skåne
Projektpartners: En God Granne och Kluster för matsvinn som orkar mer (KLUMOM)
Finansiär: Region Skåne

sonia denkiewicz

Projektledare:
Sonia Denkiewicz