Vi vill skapa
ett hållbart Skåne

Genom att driva projekt, anordna workshops, sprida kunskap och genom att utgöra en plattform för samverkan och nätverk arbetar vi för ett Skåne som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart.. Våra samarbetspartners finns inom näringslivet, den offentliga sektorn, akademin och föreningsvärlden. Vi är en partipolitiskt obunden, ideell förening.

Aktuellt

Nätverka och förändra
världen till det bättre!

I våra nätverk samlas man kring en viss fråga – det är ett forum för erfarenhetsutbyte. Initiativen och idéerna är medlemmarnas. Nätverken lever sina egna liv, med kontakter och möten som utvecklar nya idéer, driver sakfrågor eller startar projekt.

Nätverken initieras av våra medlemsorganisationer och pågår så länge det finns behov och intresse. För närvarande drivs sju aktiva nätverk:


Tidigare nätverk har bland annat arbetat med mat, naturvård, klimat-, trafik- och demokratifrågor. Här hittar du information om dem.

Våra finansiärer
Senaste artiklarna

Vad tänker våra medlemmar om hållbarhet?

Våra medlemmar