Bli medlem

Genom ett medlemskap i Hållbar Utveckling Skåne bidrar du till att vi kan fortsätta driva hållbarhetsarbetet framåt. Tyngden och drivkraften bakom vårt arbete bygger på våra medlemmars engagemang. Läs mer om vad du får ut av att vara medlem i Hållbar Utveckling Skåne och ansök redan idag.

Nätverk

Vi är en plattform för flera aktiva nätverk inom olika ämnesområden och välkomnar gärna fler! Hör gärna av dig om du har en idé och vill undersöka möjligheten att starta ett nytt nätverk.

Bidra till hållbarhetsarbetet

Genom ett medlemskap i Hållbar Utveckling Skåne bidrar du till att vi kan fortsätta driva hållbarhetsarbetet framåt. Tyngden och drivkraften bakom vårt arbete bygger på våra medlemmars engagemang.

Plattform för utbyte

Som medlem kan du tillsammans med andra driva frågor som rör hållbarhet. I förlängningen kan vi tillsammans påverka beslutsfattare i hållbarhetsfrågor. Har du en fråga kring hållbarhet, har vi sannolikt en person i vårt nätverk som gärna guidar dig vidare.

Projektdeltagande​

Idag driver vi flera projekt inom olika aspekter av hållbarhet. Vi driver ett projekt där ni agerar partners, deltar i en styrgrupp eller finns med som deltagare. Om ni är intresserade av att driva projekt med någon av våra medlemmar eller har en projektidé lyssnar vi gärna på er.

Synlighet

Som medlem syns du i våra sociala medier och på vår hemsida. Vi delar gärna din organisations hållbarhetsinitiativ och lyfter goda exempel. Som medlem får du gärna använda medlemskapet hos oss och vår logotyp i din kommunikation.

Studier, verktyg & rapporter​

Vad vore hållbar utveckling utan just utveckling? Tillsammans med oss kan du höja din och din arbetsplats kompetens genom att få ta del av våra framtagna verktyg, slutrapporter och mycket annat.

Nätverksmail

Som medlem får du våra nätverksmail ett par gånger per år där vi tipsar om kommande evenemang, utlysningar och stipendier och berättar om nya verktyg och initiativ på hållbarhetsområdet.

Workshops & utbildningar

Behöver er organisation fördjupad kompetens inom miljö och hållbarhet? Vi erbjuder föreläsningar och workshops som kan hjälpa er att utveckla ert hållbarhetsarbete. Vi är specialiserade inom områden som matsvinn, cirkulär ekonomi, avfallsminimering, innovationsupphandling och mycket mer. Under våra seminarier och workshops får du också chans att möta anställda från andra sektorer och utbyta erfarenheter.

Medlemsansökan

(Självklart går det även att bli medlem som privatperson. Du klickar då i rutan ”Jag vill gå med som enskild stödmedlem” längst ner i formuläret. Det är kostnadsfritt att gå med som privatperson men stödmedlemmar har inte rösträtt vid föreningsstämman).

Medlemsavgifter 2024–2025
 • Kommuner Årsavgift (kr)

  Antal invånare

 • < 15 000 2 900
 • 15 000–19 999 4 300
 • 20 000–49 999 6 500
 • 50 000–149 999 10 800
 • ≥ 150 000 14 400
 • Företag, statliga myndigheter, stiftelser Årsavgift (kr)

  Antal anställda i Skåne län

 • 0–1 700
 • 2–9 1 400
 • 10–49 4 300
 • 50–100 7 200
 • >100 10 000
 • Ideella organisationer Årsavgift (kr)

  Antal medlemmar i Skåne län

 • < 200 400
 • 200–999 1 100
 • ≥ 1000 2 100
 • Universitet, högskolor Årsavgift (kr)

  Antal studenter i Skåne län

 • < 15 000 10 000
 • ≥ 15 000 14 400
 • Övriga Årsavgift (kr)
 • Region Skåne 14 400
 • Länsstyrelsen Skåne 14 400
 • Skånes kommuner 10 000
 • Branschorganisationer 10 000
 • Folkhögskolor 2 100
 • Medlemskap privatperson 00

Har du frågor kring ditt medlemskap?

Kontakta Helena på: 
helena.thelander@hutskane.se
tel: 070-893 11 03