RäddaMaten

Har du frågor om Rädda Maten?
Kontakta emma.ljungberg@hutskane.se

Rädda Maten!

Nätverket Rädda Maten vill inspirera och katalysera aktörer att tillsammans hitta nya vägar för att minska matsvinnet. Detta görs i enlighet med Agenda 2030 delmål 12:3.

Nätverket riktar sig till organisationer och privatpersoner som på något sätt arbetar med någon del av livsmedelssektorn. Nätverket syftar till att vara en plattform där deltagare kan dela med sig av sina utmaningar, stötta varandra kring den komplexa matsvinnsfrågan och få hjälp att öka fokus på sin organisations restflöden. Nätverket kommer bestå av nätverksträffar, workshops och studiebesök.

Nätverket startades i projektet med samma namn 2018, var inaktivt under covid för att nu inom ramen för projektet Primärproduktionens Svinn ha startats upp igen. Nätverket sammankallas av Hållbar Utveckling Skåne i samverkan med En God Granne och KLUMOM.