Rädda Maten

Har du frågor om Rädda Maten?
Kontakta emma.ljungberg@hutskane.se

Rädda Maten!

Nätverket Rädda Maten vill inspirera och katalysera aktörer att tillsammans hitta nya vägar för att minska matsvinnet. Detta görs i enlighet med Agenda 2030 delmål 12:3.

Nätverket riktar sig till organisationer som arbetar i livsmedelssektorn och vill vara en plattform där deltagare kan dela med sig av sina utmaningar, stötta varandra kring den komplexa matsvinnsfrågan och få hjälp att hitta lösningar och användningsområden för sin organisations restflöden. Träffarna är en blandning av erfarenhetsutbyten, workshops och studiebesök.

Nätverket drevs under 2018–2019 och har nu startats upp igen. Nätverket sammankallas av Hållbar Utveckling Skåne i samverkan med En God Granne och KLUMOM.  

Kommande träffar i Rädda Maten

There is no Event

Tidigare träffar

29 november

Elite Hotels presenterade sina erfarenheter och utmaningar kring matsvinn. Vi fick veta hur de arbetar för att minska svinnet vid stora julbord, konferenser och frukostbufféer ned till den enskilda råvaran/rätten som är svårast att ta hand om, vilken visade sig vara äggröra. Vid samma träff Louise Larsson från Svansjöns förskola i Malmö om hur hon jobbar med att förhindra matsvinn men också hur hon jobbar med spillådor med överblivna grönsaker och frukt som restaurangen Spill levererar. Gun Hagström från SLU i Alnarp berättade om ett projekt som handlar om att hitta sätt att använda fler delar av broccoliplantan. Efter presentationerna diskuterades matsvinnsproblematiken i grupper och flera idéer till nya projekt kom fram. Träffen avslutades med gemensam lunch till för de som hade möjlighet.