Minska matsvinnet tillsammans!

Nätverket Rädda Maten vill inspirera och katalysera aktörer att tillsammans hitta nya vägar för att minska matsvinnet. Detta görs i enlighet med Agenda 2030 delmål 12:3.

Nätverket riktar sig till organisationer som arbetar i livsmedelssektorn och vill vara en plattform där deltagare kan dela med sig av sina utmaningar, stötta varandra kring den komplexa matsvinnsfrågan och få hjälp att hitta lösningar och användningsområden för sin organisations restflöden. Träffarna är en blandning av erfarenhetsutbyten, workshops och studiebesök.

Nätverket drevs under 2018–2019 och har nu startats upp igen. Nätverket sammankallas av Hållbar Utveckling Skåne i samverkan med En God Granne och KLUMOM.  

Kommande nätverksträffar

There is no Event

Tidigare nätverksträffar

emma.hemsida

Nätverkets sammankallande:

emma.ljungberg@hutskane.se
tel: 073-140 88 98