CSR Skåne

Tillsammans för ett mer hållbart näringsliv

CSR Skåne har verkat för att utveckla organisationers hållbarhetsarbete i över 10 år. Under nätverksträffar diskuterar vi aktuella frågor inom miljöansvar och socialt ansvar, genom presentationer av de med stor erfarenhet inom ämnet. 

Nätverket består av närmare 70 företag och organisationer i alla storlekar, inom vitt skilda branscher. Medlemmarna, med ett gemensamt miljöintresse och samhällsengagemang, samlas i nätverket för att dela kunskap, stötta och skapa affärsnytta.

Genom våra träffar och seminarier formar vi en mötesplats där offentliga verksamheter och näringsliv diskuterar hållbarhetsutmaningar. Här möter innovativa, mindre aktörer etablerade giganter i ett sammanhang där alla kan dela med sig av expertis och erfarenhet. 

Vi är övertygade om att kunskaps- och erfarenhetsutbyte är nyckeln till att driva en grön utveckling i Skåne. Vare sig du är nybörjare på hållbarhetsscenen eller har flera års erfarenhet, är CSR Skåne för dig! 

Kommande nätverksträffar

Tidigare nätverksträffar

emma.hemsida

Nätverkets sammankallande:

emma.ljungberg@hutskane.se
tel: 073-140 88 98

Medlemmar i CSR Skåne

Medlemskap

Ett medlemskap i nätverket bidrar till att du som företag eller annan organisation engagerar dig i samhällsutvecklingen och stärker din relation till anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter. Samtidigt kan du bygga ditt varumärke, stärka din konkurrenskraft och öka din lönsamhet.

Genom deltagande i CSR Skåne får medlemmar möjlighet att byta erfarenheter, öka sina kunskaper, sitt engagemang och sina kontaktnätverk. Medlemskapet är knutet till organisation och inte till person. Vid varje tillfälle kan två valfria medarbetare per organisation delta, vilket gör att de i organisationen mest intresserade personerna kan komma till träffar med passande tema. 

Kunskapsutbyte & kompetensutveckling

  • Nätverksträffar om aktuella ämnen som hållbarhetsredovisning, mångfald och inkludering eller cirkulär ekonomi. Deltagarna får ta del av expertpresentationer samt diskutera kring temat. Från och med 2024 kommer vissa träffar vara fysiska och andra digitala. Nätverket har cirka 8 träffar om året. 
  • Studiebesök och möjlighet att ta del av andra nätverksmedlemmars verksamhet. De fysiska nätverksträffarna avslutas med rundvandring i värdorganisationens verksamhet. 
  • Inbjudningar till seminarier och workshops om hållbarhet arrangerade av Hållbar Utveckling Skåne. 
  • Möjlighet att delta i gemensamma projekt.

Marknadsföring

  • Organisationen marknadsförs som medlem i CSR Skåne. Organisationens logotyp läggs till på https://www.hutskane.se/csr-skane/
  • Rätt att använda medlemskapet i CSR Skåne och CSR Skånes logotype i sin egen kommunikation, exempelvis på sin hemsida
  • Möjlighet att marknadsföra sin organisation till nätverket genom att agera värd för eller hålla en presentation på en av våra nätverksträffar 
  • Möjlighet att knyta värdefulla kontakter med andra engagerade yrkesverksamma

Medlemskapsavgifter

Mindre organisationer med upp till 10 anställda samt biståndsorganisationer                       4 250 kr ex. moms
Mellanstora organisationer med upp till 250 anställda                                                           6 900 kr ex. moms
Stora organisationer med fler än 250 anställda                                                                      9 000 kr ex. moms

Ovanstående avgifter innebär medlemskap i CSR Skåne under ett år. Lägg märke till att avgiften kan komma att regleras med hänsyn till inflation. Ett medlemskap i nätverket CSR Skåne innebär inte att organisationen automatiskt blir medlem i föreningen Hållbar Utveckling Skåne.