Förebyggande av avfall

Minska din organisations avfall tillsammans med andra

Nätverket Förebyggande av avfall har varit aktivt sedan hösten 2013. Här diskuteras både möjligheter och utmaningar med att förebygga avfall på individ- och leverantör/producentnivå.

Nätverkets medlemmar kommer från kommuner, kommunala och privata bolag, Länsstyrelsen, Region Skåne, Avfall Sverige och Lunds Universitet. Nätverket har fyra träffar om året som fyller en viktig funktion för medlemmarna när det gäller erfarenhetsutbyte på förebyggandeområdet. Alla är välkomna att delta i nätverkets träffar för ett ökat erfarenhetsutbyte. 

Kommande nätverksträffar

Material från tidigare nätverksträffar