Förebyggande av avfall

Nätverket Förebyggande av avfall har varit aktivt sedan 2015.
Här diskuteras både möjligheter och utmaningar med att förebygga avfall på individ- och leverantör/producentnivå.
Nätverkets medlemmar kommer från kommuner, kommunala och privata bolag, Länsstyrelsen, Region Skåne, Avfall Sverige och Lunds Universitet. Nätverket har två träffar om året som fyller en viktig funktion för medlemmarna när det gäller erfarenhetsutbyte på förebyggandeområdet. Alla är välkomna att delta i nätverkets träffar för ett ökat erfarenhetsutbyte. Vill du stå med på sändlistan för utskick från nätverket Förebyggande av avfall?
Kontakta maria.larsson@miljodialog.se

avfallstrappan