Vanliga frågor

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som folk har om oss. Oavsett om du är ny medlem, långvarig samarbetspartner eller bara nyfiken hoppas vi att du hittar all information du behöver. Har du en fråga som inte besvaras här? Tveka inte att kontakta oss!

Vad är ni för typ av organisation?
Vi är en politiskt obunden, ideell förening som fokuserar på att främja hållbar utveckling genom att driva innovativa projekt, sprida kunskap om hållbarhetsfrågor och samarbeta med både offentliga och privata aktörer.

Vilka projekt driver ni?
Vi driver en mängd projekt som syftar till att främja biologisk mångfald, sänka utsläpp av växthusgaser, minska matsvinn och bekämpa klimatoro, bland mycket annat. På så vis kan vi stärka regionens cirkularitet och resiliens. Exempel på aktuella projekt är BRINC, ECONUT, Policylabb för klimatanpassning och Ystadmodellen.

Vad är ert mål och vision?
Att bidra till en hållbar utveckling i Skåne genom att skapa en plattform och nätverk för samverkan, driva och medverka i projekt som bidrar till en hållbar utveckling, anordna workshops och sprida kunskap om möjligheter för en grön omställning och ett hållbart samhälle.

Vilka områden prioriterar ni just nu? 
Tematiska huvudspår för Hållbar Utveckling Skåne är: Upphandling/Hållbara inköp, Livsmedel och Cirkulär ekonomi, men vi arbetar också med bl.a. Biologisk mångfald, Agenda 2030 och Beteendepåverkan

Hur kan jag bli medlem hos er?
Klicka på den gröna knappen i ovankanten på webbsidan och fyll i medlemsansökan. Information om medlemskap finns på https://www.hutskane.se/bli-medlem/

Vilka nätverk finns det hos er och hur kan jag engagera mig?
Nätverken initieras av våra medlemsorganisationer och pågår så länge det finns behov och intresse. Våra aktiva nätverk är; Cradlenet Syd, CSR Skåne, Förebyggande av avfall, Hållbar Människa, Rädda Maten, Skog, jordbruk och vatten samt Upphandlingserfarenheter Skåne

Hur får ni finansiering?
Föreningen finansieras genom bidrag från olika källor, inklusive Formas, Region Skåne, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen och privata finansiärer.

Är ni en del av Region Skåne?
Nej, Hållbar Utveckling Skåne är en fristående förening och ingår inte som en del av Region Skåne. Vi samarbetar dock ofta i många av våra projekt och vi deltar också olika partnerskap och stödstrukturer där Region Skåne efterfrågar vårt perspektiv.

Finansieras ni av Region Skåne?
Vissa projekt finansieras av Region Skåne, men föreningen får också finansiering från en rad andra källor.

Vilka är CSR Skåne?
CSR Skåne är ett nätverk som har verkat för att utveckla organisationers hållbarhetsarbete i över 10 år, med närmare 70 organisationer som medlemmar. Under nätverksträffar diskuteras aktuella frågor inom miljöansvar och socialt ansvar genom presentationer av erfarna experter. Vi tog över CSR Skåne från stiftelsen TEM under 2023. Läs mer om nätverket här!

Hur länge har ni funnits?
Vi har varit verksamma sedan 1998, och under denna tid har vi byggt upp en stark plattform för hållbar utveckling i Skåne. 

Finns det liknande föreningar i resten av Sverige?
Det finns så vitt vi vet ingen annan förening i Sverige som arbetar som vi. Det finns många andra föreningar som arbetar med hållbar utveckling men vi är unika med vårt sektorsövergripande nätverk där vi gemensamt söker kunskap och bygger projekt inom ramen för hela Agenda 2030. Våra medlemmar arbetar alla med hållbarhet på något sätt. Klicka dig runt på sidan och botanisera, och blir du nyfiken på att gå med i vårt gäng så kan du bli medlem redan idag!