Upphandlingserfarenheter Skåne

Samverka tillsammans med andra upphandlare

Nätverket Upphandlingserfarenheter Skåne har varit aktivt sedan 2021 där huvudfokus är hållbarhet, men deltagarna utbyter också generell kunskap om upphandling. En gång i månaden träffas de som hinner och vill digitalt i 45 min för att, på ett informellt sätt, uppdatera varandra vad som händer i den egna verksamheten just nu. Detta för att hitta synergier och utbyta erfarenheter. Med i gruppen sitter personer från kommuner, universitet samt kommunala och regionala bolag.

Vi använder plattformen Teams för att dela med oss av tips, material och verktyg som hjälper när man ska upphandla. Nätverket är öppet för offentligt anställda som ställer någon typ av miljökrav i upphandling – t.ex upphandlare och hållbarhets-/miljöstrateger. 

Ikon för nätverk

Nätverkets sammankallande:

marja.bostrom@hutskane.se
tel: 070-767 11 03