Goda lokala livsmedelssamarbeten

Syfte och mål

Projektets syfte är att öka självförsörjningsgraden och minska transporterna i Skåne genom att öka kommuners inköp av lokalt producerad mat. Projektets mål är att utveckla dialogen och etablera långtgående samarbeten mellan lokala producenter och offentliga konsumenter. Lokala nätverk av producenter med tillhörande logistiklösningar skräddarsys mot kommuners behov.

Din metodguide

Guider skapas under projektets gång både så att kommuner ska kunna upphandla mera lokala livsmedel men också så att lokala leverantörer ska lära sig hur de ska interagera med kommuner för att underlätta att de blir upphandlade. Nedan kan du följa uppbyggnaden av den första guiden.

Guide för att öka lokala livsmedelsinköp

Under projektet gång kommer vi, med inspel från kommunerna, att bygga upp guiden. Så länge projektet är igång är detta en levande dokumentering som justeras efter hand. När guiden är klar så visar den steg för steg hur kommuner och andra offentliga aktörer kan agera för att långsiktigt och över tid hållbart bjuda in och upphandla lokala livsmedel.

Steg 1 - Få med er verksamheten

Våra pilotkommuner har under sina första möten, helt oberoende av varandra, kommit fram till att man måste börja jobba med köken och deras menyer för att kunna bjuda in lokala producenter.

Lokalt behöver nämligen inte vara enbart i den egna kommunen, utan kan vara regionalt eller i angränsande regioner. Man måste därför ta avstamp i verksamheten och inte låsa sig vid vilka leverantörer som finns i kommunen.

I ert första steg, identifiera två typer av maträtter:

  • Maträtter ni kan tänka er att byta ut mot nya rätter med möjlighet att bygga upp runt lokala ingredienser (t ex byta schnitzel mot gråärtsbiffar).
  • Maträtter ni kan tänka er att byta ut ingredienser i mot lokala ingredienser (t ex byta ut ris mot havreris).

Steg 2 - Vad har ni för behov och begränsningar?

Fortsättning följer…

Projektinformation

Projektet har 20 deltagande kommuner, uppdelat i pilotkommuner och följarkommuner. Pilotkommunerna får stöd för att genomföra upphandlingar som bjuder in lokala matproducenter. Följarkommuner deltar i kunskapshöjande träffar och får ökad kompetens kring vad som måste genomföras för att bjuda in lokala matproducenter.

Producenter i projektet visas också på nyttan av att samarbeta för att öka användandet av felfria insatsvaror, andrasortering samt restflöden. 

Pilotkommuner: Helsingborg, Malmö och Ängelholm.

Följarkommuner: Bromölla, Båstad, Hässleholm, Hörby, Höör Kristianstad, Landskrona, Lomma, Lund, Osby, Sjöbo, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Ystad och Östra Göinge.

Projekttid: sep 2022–feb 2024.
Projektledare: Marja Boström
Projektpartners: En God Granne och Region Skåne
Finansiärer: Vinnova och Region Skåne

Vill veta mer? Kontakta: marja.bostrom@hutskane.se