Skog, jordbruk
och vatten

Samverka för den skånska naturen

Nätverket för Skog, jordbruk och vatten i Skåne är en plattform för samarbete och kunskapsutbyte kring viktiga ämnen som rör naturvård och hållbar användning av mark och vattenresurser. Med sina halvårliga möten fungerar detta nätverk som en central knutpunkt där olika aktörer inom naturförvaltning, jordbruk, skogsbruk, och vattenförvaltning kan samlas för att dela erfarenheter, diskutera utmaningar och utforska nya möjligheter.

Studiebesök är en annan viktig aktivitet som nätverket organiserar. Genom att arrangera besök på olika platser där aktuella naturvårdsprojekt genomförs, ges deltagarna möjlighet att se praktiska exempel på hur teori omsätts i handling. Detta ger en värdefull inblick i vilka metoder och tekniker som fungerar i praktiken och vilka utmaningar som kan uppstå i arbetet med att bevara och återställa våtmarker och andra naturområden.

Välkommen att gå med i nätverket!

Kommande nätverksträffar

There is no Event

Tidigare nätverksträffar

Alice Nicolle 200x200

Nätverkets sammankallande:

alice.nicolle@lansstyrelsen.se
010-224 12 16

Material från tidigare nätverksträffar