Skog, jordbruk och vatten

Skog, jordbruk och vatten är ett nätverk som träffas två gånger om året för att diskutera olika ämnen som rör den skånska naturvården, inte minst våtmarker. Gruppen anordnar även studiebesök kring aktuella frågor. Vill du vara med på sändlistan för att ta del av nätverksträffar och studiebesök som rör skog, jordbruk och vatten?
Mejla valentina.zulsdorff@lansstyrelsen.se