Backasting

Bakgrund och syfte

I samarbete med Blekinge Tekniska Högskola arbetade vi tillsammans med entusiastiska studentteam inom ramen för mastersprogrammet i strategiskt ledarskap mot hållbarhet för att genom metoden Backcasting hjälpa livsmedels- och jordbruksföretag att integrera hållbarhetsrelaterade processer i sin verksamhet.

Deltagande företag gavs olika alternativ för medverkan och man fick stöttning från studenterna i att

A) formulera ett hållbart mål eller en vision samt integrera ett systematiskt, strategiskt hållbarhetsarbete
B) fördjupa sig i en specifik fråga genom framtagandet av ett examensarbete.

Deltagande företag erhöll ett systemperspektiv och kunde därmed lättare planera strategiskt för hållbarhet, samt se hur det var lönsamt att vara proaktiv i sitt hållbarhetsarbete.

”Vi tyckte att nivån på upplägg var superbra. (…) Studenterna var tillmötesgående, väldigt kompetenta och självsäkra när de var hos oss på företaget. De är vana vid den här typen av sammanhang då flera av dem har jobbat innan. Jag hade varit jätteglad om fler livsmedelsföretag lockas in. Många behöver hjälp!”

– Frida Stenarson, Miljöchef, Magnihill

Projekttid: augusti 2021–juni 2023.
Projektledare: Sonia Denkiewicz
Projektpartners: Region Skåne, deltagande företag.
Finansiär: Region Skåne.