Workshop

  1. Evenemang
  2. Workshop

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Workshop i exponentiell klimatomställning

Digitalt på Teams

Evenemanget är endast för medlemmar i Hållbar Utveckling Skåne samt deltagare i projekten Ystadmodellen och Cirkulära affärssteg. Inom 30 år ska världsekonomin bli klimatneutral. Men den hållbara utvecklingen är fortfarande bara i startgroparna. Hur kommer organisationer påverkas av dessa kommande förändringar? Vi har fått möjligheten att bjuda in våra medlemmar, medverkade i evenemanget inom konceptet ”Ystadmodellen” […]

Onlineworkshop: How to Refine your Needs and Engage the Market

Digitalt på Teams

Välkommen på onlineworkshopen “How to Refine your Needs and Engage the Market” som arrangeras inom vårt projekt BRINC. Workshopen kommer hållas på engelska samt spelas in. Läs mer här för mer information och agenda. Anmäl dig senast den 6 februari här.

Workshop: Aktivt hopp

Hållbar Utveckling Skåne Ledebursgatan 5, Malmö, Sweden

För att åstadkomma beteendeförändringar behöver vi beröras. Genom att arbeta med kulturella uttryck och kreativa processer kan vi skapa handlingsförmåga och aktivt hopp. Hållbar Utveckling Skåne och Cradlenet Syd bjuder därför tillsammans med KlimatAkademin in till workshopen "Aktivt hopp” med hjälp av metoden Carbon Ruins. Workshopen syftar till att öka förståelsen för klimatförändringarnas djup och […]

Hållbar välfärd: Hur garanterar vi grundläggande mänskliga behov inom planetens gränser?

Hållbar Utveckling Skåne Ledebursgatan 5, Malmö, Sweden

Varmt välkommen till en förmiddag med samtal och workshop.  Västvärlden, och därmed Sverige, tillhör världens rikaste och står för oproportionerligt stor del av växthusgasutsläppen som orsakar klimatförändringarna. Klimatförändringarna drabbar samhällets sårbara snabbare, mer och hårdare än resten av samhället. Rättvis fördelning av resurser och omtanke om andra blir våra viktigaste samhällsfrågor när vi arbetar för […]

FN:s hållbarhetsmål: ett smörgåsbord för nya affärer – Evenemang 2

Forum Örkelljunga Kungsvägen 22, Örkelljunga, Sweden

OBS. Nytt datum den 21 september! Välkommen till en affärsmässig mötesplats med de globala hållbarhetsmålen i fokus. Detta är evenemang två i konceptet Ystadmodellen och kommer att präglas av panelsamtal, affärsperspektiv och finansiering. Vi har bjudit in företag som berättar hur deras omställningsresa gått till och ger konkreta exempel på samarbeten och affärer de gjort. […]

Stad & Land – Lokala Energilösningar

Glokala Folkhögskolan Lantmannagatan 34, Malmö

Välkommen till en eftermiddag där vi pratar om lokala energilösningar och hur vi kan röra oss bort från det storskaliga och centraliserade till framtidens småskaliga, hållbara och lokala. Ta del av erfarenheter av lokala och regionala gräsrotsinitiativ, möt och lär av praktiker och akademiker eller inspireras för att vara med att bidra till både lokal och hållbar omställning […]

FN:s hållbarhetsmål: ett smörgåsbord för nya affärer- Evenemang 4

Vill du delta i en hållbarhetsworkshop där fokus ligger på att identifiera företags möjligheter till ökad lönsamhet och nya affärer genom de globala hållbarhetsmålen? Då är du varmt välkommen till Medborgarhuset i Burlöv!  Vi på Hållbar Utveckling Skåne arrangerar i samarbete med MalmöLundregionen och Burlövs kommun ett evenemang för företag med utgångspunkt från FN:s hållbarhetsmål […]

FN:s hållbarhetsmål: ett smörgåsbord för nya affärer – Evenemang 5

Gamla Rådhuset Stortorget 17, Ystad

Dags för femte och sista steget i Ystadmodellen! Målet med dagen: Fördjupa dig i vilka mätetal som kan vara relevanta för din verksamhet kopplat till de globala målen och dess indikatorer. Få tips om vilka mätbara hållbarhetsmål du kan integrera i ditt företag för att adressera Agenda 2030. I dialog med andra får du avslutningsvis […]