Workshop

  1. Evenemang
  2. Workshop

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Workshop: Hållbara lokala matsystem i Östersjöregionen

Kockum Fritid Västra Varvsgatan 8, Malmö, Sverige

Målet med dagen är att kartlägga de befintliga försörjningskedjorna för livsmedel och identifiera de resurser som behöver skapas för att bygga konkurrenskraftiga produktionssystem för närproducerad mat. Vi välkomnar branschexperter inom […]