7 oktober: Slutseminarium MuniComp

MuniComp är ett inter- och transdisciplinärt forskningsprojekt med syfte att undersöka kommunernas tillämpning av ekologisk kompensation i fysisk planering och beslut om användning av mark och vatten.

29 september: Cirkulära Skåne bjuder in till webbinarium

Ett antal företag presenterar sig för intresserade, till exempel offentliga upphandlare och möjliga kommunanställda användare av deras produkter/tjänster. En panel med upphandlingsvana personer kommer att reflektera på det som sagts.

26 maj: Frukostwebbinarium

Mattias Johansson, inköpschef på Ystads kommun och Daniel Oredsson, upphandlingschef på inköpscentralen för Östra Göinge, Osby, Hörby, Höör och Bromölla berättar om hur de arbetar för att nå kommunernas hållbarhetsmål genom upphandling.

8 april: Frukostwebbinarium

Hinder för den cirkulära ekonomin – och möjliga vägar framåt. Hållbar Utveckling Skåne och Cradlenet Syd gästas av Jonas Grafström, fil. doktor i nationalekonomi vid Ratio och visiting fellow på Oxford Institute for Energy Studies.