6 oktober: LU Lands Frukostseminarium #9

Hur skapar vi ett livsmedelssystem som är långsiktigt hållbart och robust genom olika typer av kriser?

 

Datum & Tid: onsdagen den 6 oktober 2021, kl 8:30-9:30
Plats: Digitalt via Zoom (länk skickas ut till registrerade deltagare dagen innan seminariet)
Anmälan: Senast 4 oktober via den här länken.

Krisberedskapen har fokus på konsekvenser av händelser som kan leda till extraordinära situationer i vardagen. Ett exempel på detta är avbrott i livsmedelskedjan, som kan få stora konsekvenser för en kommun och dess invånare. Dagens seminarium handlar om i hur vi kan bygga en robust livsmedelskedja som både fungerar i vardagen och rustar samhället bättre när en oönskad händelse inträffar. Hur ser en sådan robust livsmedelskedja ut? Och vilka aktörer behöver vara involverade?

Dagens frukostseminarium är ett samarrangemang mellan LU Land och Hållbar Utveckling Skåne. Vi är glada över att få välkomna Maria Lagneby (konsult på Ohmnia porcessledning) och Ann Lindberg (Generaldirektör vid Statens veterinärmedicinska anstalt) som talare under seminariet! De kommer att dela mig sig av sin erfarenhet och belysa olika perspektiv och behov kopplade till hållbara livsmedelssystem. Som vanligt avslutar vi med en öppen diskussion för att tillsammans med er prata om vägar framåt mot en robust livsmedelskedja.

Program:

Välkommen och information om LU Land
Juliana Dänhardt

Inledning av seminarium
Moderator Hugo Malm, Holma Folkhögskola

Fungerar det i vardag, så fungerar det i kris
Maria Lagneby, konsult på Ohmnia porcessledning

På väg mot en modern livsmedelsberedskap – det nationella perspektivet
Ann Lindberg, Generaldirektör vid Statens veterinärmedicinska anstalt

Panelexpert
Cecilia Ward, ägare och odlare, Landet Oss

Öppen diskussion

Avrundning och avslutning

 

Här finns programmet som pdf

 
Fler event