12 november: Cirkulära Skånes slutkonferens

När: 12 november kl 08:50-12:00
Var: digitalt

Läs mer här eller anmäl dig direkt via den här länken.

Projektet Cirkulära Skåne har haft som mål att främja cirkulär upphandling i kommuner inom områdena:

Arbetskläder/textilier
Bygg
Delning
Fossilfria transporter
IT
Kemikalier
Mat och förpackningar
Profilprodukter
Övergripande principer

Grupperna kommer på denna slutkonferens att presentera de erfarenheter och det material de tagit fram inom dessa områden. Projektet har även samverkat med företag för att kunna plocka upp kunskap om cirkulära produkter och tjänster med cirkulära egenskaper som redan finns på marknaden. Ni kommer också denna dag, i paneler, få ta del av hur offentlig sektor å ena sidan och företagen å andra sidan ser på vad som behöver vara på plats för att vi ska komma framåt i offentlig cirkulär upphandling. Som grädde på moset har vi bjudit in Upphandlingsmyndigheten som kommer presentera sina verktyg gällande cirkulär upphandling och Företagarna som berättar om hur de ser på hur offentlig sektor närmar sig upphandlingar med cirkulär målsättning.

Program:

08:50–09:00 Incheckning

09:00–09:10 Introduktion från projektledningen

09:10–10:20 Cirkulära Skånes grupper delar med sig av erfarenheter och de bästa råden. Passet innehåller en paus.

10:20–10:35 Joakim Thornéus från Upphandlingsmyndigheten berättar om deras verktyg gällande cirkulär ekonomi

10:35–10:55 Panel med offentlig sektor: Vad behöver vara på plats för att cirkulär upphandling ska lyckas?

10:55–11:10 Paus

11:10–11:25 Magnus Johansson, expert offentlig upphandling och konkurrens på Företagarna berättar om hur de ser på hur offentlig sektor närmar sig upphandlingar med cirkulär målsättning.

11:25–11:45 Panel med företag: Vad kan kommunen göra för att det ska bli attraktivt för företag att lämna cirkulära anbud?

11:45–12:00 Avslutande reflektioner från projektledningen.

Panelledare: Marilouise Berg, Hållbarhetsstrateg, Adda Inköpscentra

Paneldeltagare:
Frida Torbäck, Miljöspecialist på Inköp och upphandling, Göteborgs stad
Joakim Thornéus, Hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten
Johanna Tunlid, Projektledare cirkulär ekonomi, Malmö stad
Mattias Johansson, Inköpschef, Ystad kommun
Amanda Cawood, Accus
Lars Eiring, Myloc
Patrik Johansson, Solserv Solutions & Services Europe AB
Magnus Johansson, Företagarna

Projektledare Cirkulära Skåne:
Helena Nilsson, Hållbar Utveckling Skåne
Marja Boström, Hållbar Utveckling Skåne
Mats Larsson, IUC Syd

Har du frågor eller vill veta mer, kontakta marja.bostrom@hutskane.se

Hållbar Utveckling Skåne och IUC Syd driver projektet Cirkulära Skåne som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Klimatsamverkan Skåne, Region Skåne, Länsstyrelsen, kommunerna Ystad, Trelleborg, Eslöv, Höör, Helsingborg och Malmö.

Fler event