1 feb: Presentation av Handlingsplan för cirkulär ekonomi i Skåne – en förstudie

Hur ställer aktörer i Skåne sig till en omställning till cirkulär ekonomi? Handlingsplan för cirkulär ekonomi i Skåne – en förstudie är framtagen för att svara på den frågan. Alla samhällssektorer i Skåne har fått tycka till om att ta fram en gemensam handlingsplan för omställning, vad en handlingsplan bör innehålla och hur arbetet kan läggas upp. Resultatet från förstudien kommer att presenteras och kommenteras under ett frukostwebbinarium: 

När: 1 feb, kl 09:00-10:00
Anmälan och program hittar du här
Förstudiens rapport finns att ladda ner här

Handlingsplan för cirkulär ekonomi i Skåne – en förstudie genomfördes under våren och sommaren 2021 och rapporten blev klar i oktober samma år. Arbetet utfördes av Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Arbetet finansierades av Region Skåne och Hållbar Utveckling Skåne.

Fler event