7 oktober: Slutseminarium MuniComp

MuniComp är ett inter- och transdisciplinärt forskningsprojekt med syfte att undersöka kommunernas tillämpning av ekologisk kompensation i fysisk planering och beslut om användning av mark och vatten. Projektet startade 2018 i regi av Högskolan Kristianstad och nu är det dags för projektet att hålla sitt slutseminarium.

Programmet kommer att innehålla information om:

  • Ekologisk kompensation som styrmedel 
  • Skadelindringshierarkin i kommunal planering
  • Tillämpningen av kompensation i Lomma och Helsingborg
  • Beräkningsmodeller i kompensation hos fem svenska kommuner
  • Allmänhetens syn på kompensation och valet av kompensationsåtgärder

 

Medverkande är bland annat

Ingemar Jönsson, Högskolan Kristianstad
Ida Pettersson, Ecogain
Erik Lindblom, IVL
Tore Söderqvist, Holmboe & Skarp
Scott Cole, WSP
Helena Björn, Lomma kommun
Fredrik Bengtsson, Helsingborgs stad

Mer information om projektet finns på MuniComps webbsida, www.hkr.se/municomp 
För frågor om projektet kontakta projektledare Ingemar Jönsson, ingemar.jonsson@hkr.se
För frågor om utsändning/anmälan kontakta Marja Boström, marja.bostrom@hutskane.se 

 

Projektet har finansierats av Naturvårdsverket, inom ramen för en större satsning på forskning som ska ge mer kunskap om hur ekologisk kompensation kan användas som styrmedel.

Anmäl dig här:

simple signup

Fler event