8 april: Frukostwebbinarium

Hållbar Utveckling Skåne och Cradlenet Syd gästas av Jonas Grafström, fil. doktor i nationalekonomi vid Ratio och visiting fellow på Oxford Institute for Energy Studies. I sina studier har Jonas, tillsammans med forskningsassistenten Siri Aasma, identifierat fyra kategorier av hinder mot implementeringen av cirkulära modeller. Jonas kommer presentera slutsatserna från studien och ge oss sin syn på hur barriärerna kan överbryggas.

Fler event