Arkiv för projekt

Hållbar Utveckling Skåne har drivit projekt för hållbar utveckling inom många områden genom åren. På den här sidan kan du hitta dokumentation och material från våra avslutade projekt.

Vi håller i skrivande stund på att lägga in material från våra avslutade projekt på den här sidan. Om du inte hittar det du söker kan du kontakta helena.thelander.se.

BISAM

Barn utvecklar nya pedagogiska modeller och människor med olika funktionsvariationer skapar en ny arbetsmarknad. Vi har startat ett arbetsintegrerande socialt företag drivet i kooperativ form – URBI Urban biodling. URBIs målsättning är att utveckla biodling, skapa jobb och erbjuda närodlade, ekologiska, biodlingsrelaterade produkter och tjänster av bästa kvalitet för en lite mer hållbar värld. Medlemmarna deltar i verksamheten med eget arbete.

Cleantech TIPP

Cleantech TIPP är ett Interreg-projekt med Länsstyrelsen Skåne som svensk koordinerande partner. Projektet har innovation och upphandling som fokus och Hållbar Utveckling Skånes roll i detta är att sprida information om de aktiviteter som genomförs till en bredare grupp än de parter som är aktiva i projektet. Under hösten 2017 och våren 2018 arrangerade Hållbar Utveckling Skåne tre seminarier med syfte att höja kunskapen kring metoden Offentligt-Privat Innovationssamarbete.

Cirkulär ekonomi

Under 2016 drev HUT Skåne projektet Cirkulär ekonomi på uppdrag av Klimatsamverkan Skånes arbetsgrupp Hållbar konsumtion. Projektet finansierades av Klimatsamverkan Skåne. Detta genomfördes:
Utbildning i cirkulär ekonomi, 21 september 2016. En heldagsutbildning i cirkulär ekonomi för intresserade aktörer från olika samhällssektorer. Utbildningen ingick i Klimatsamverkan Skånes och Hållbar Utveckling Skånes satsning på cirkulär ekonomi. På utbildningen deltog ca 20 personer. Utbildare var Tobias Jansson från circulareconomy.se. Programmet för utbildningen. Tobias presentation Sammanställning av resultaten.

2017 inleddes med en start av förstudien CIRCLES.
I CIRCLES undersöktes möjligheten att arbeta med cirkulära affärsmodeller inom företaget Ecophon. CIRCLES finansierades av Vinnova.

Databaserad energistyrning i offentliga byggnader

Projektet banar väg för en bättre användning av energidata från kommunens byggnader. Målet är att spara energi, få bättre inomhusklimat och att utnyttja byggnaderna bättre – till förmån för medborgarna och klimatet. Projektet fokuserar på fyra initiativ:
 • Arbeta med helhetsfokus när det kommer till drift av byggnader. Underhåll, energieffektivitet och bra inomhusklimat beaktas tillsammans med ekonomi.
 • Etablera databaserade energisystem utifrån kommunernas behov, samt involvera förvaltning, fastighetsadministration, fastighetsansvariga och användare i användningen av lösningarna.
 • Öka kompetensen hos alla som kan vara drivkrafter för energibesparing och bättre användning av byggnaderna.
 • Skapa en möjlighet att övervaka alla kommunens byggnader för att kunna bestämma vilka insatser som är rätt både för den enskilda byggnaden och generellt.

Projekttid: april 2020–september 2022.
Projektledare: Sonia Denkiewicz
Projektpartners: Gate 21 (lead), Eslöv, Bjuv, Helsingborg, Osby, Länsstyrelsen Skåne, Albertslund, Höje-Taastrup, Ishøj, Bornholm, Guldborgsund, Frederiksberg, Sorø, Tårnby, Hillerød, Boligselskabet Sjælland, Danmarks Tekniske Universitet
Finansiärer: Interreg ÖKS och projektpartners

Vill du veta mer? Kontakta: sonia.denkiewicz@hutskane.se

Cirkulära Skåne

Projektet finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Klimatsamverkan Skåne, Region Skåne, Länsstyrelsen, kommunerna Ystad, Trelleborg, Eslöv, Höör, Helsingborg och Malmö.

Projektperiod:  2019-01-01 till 2021-12-31

Hållbar Utveckling Skåne drev projektet Cirkulära Skåne i samarbete med IUC Syd.

Projektets mål var att främja cirkulär upphandling i kommuner genom att kompetensutveckla och skapa fungerande strukturer för cirkulär upphandling. I projektet ingick Ystad, Trelleborg, Eslöv, Höör, Helsingborg och Malmö kommun. Även Region Skåne och Länsstyrelsen var partners i projektet.

Målet var även att ta fram underlag för kunskapsspridning internt och externt på kommunerna. Detta för att uppmuntra till och främja cirkulär upphandling och cirkulära inköp hos kommunerna och dess medarbetare. Genom samverkan med företag utvecklade vi också cirkulära produkter och tjänster med cirkulära egenskaper som kan handlas upp av de sex kommuner som ingår i projektet.

Projektet arbetade i grupper som togs fram i en workshop med deltagande kommuner under våren 2019. Arbetsgrupperna blev:

Delning
IT
Bygg
Arbetskläder/textiler
Mat och förpackningar
Fossilfria transporter
Profilprodukter
Övergripande principer
Kemikalier

Det Goda Livet Ludvigsborg

Projektet Det Goda Livet arbetade med att skapa en mer hållbar livsstil på individnivå genom att fokusera på ökat fysiskt och mentalt välmående. Detta individuella förändringsarbete genomfördes med hjälp av experter inom områdena psykologi, ekonomi och mat och de gav projektdeltagarna inspiration, verktyg och rådgivning under fem månaders tid. Projektet syftade även till att väcka intresse och sprida kunskap om hur hållbar livsstil och välmående hänger samman och vad gemene man kan göra för att bli mer hållbar, klimatsmart och välmående i sin vardag.

Hur gick för deltagarna? Jättebra! Projektet resulterade för samtliga familjer i mer hållbara beteenden och ökat välmående!

Vill du veta mer? Läs slutrapporten för projektet här:
Det Goda Livet slutrapport 2019

Det goda livet var ett samarbete mellan Sparbanken Syd, Länsstyrelsen Skåne, Hållbar Utveckling Skåne och Hörby kommun. Region Skånes miljövårdsfond bidrog med finansiering. Projektet pågick fram till februari 2019.

Det Goda Livet Sofielund

I projektets slutrapport kan du läsa om syfte och mål med projektet, själva upplägget, slutsatser och rekommendationer ifall du vill genomföra ett liknande projekt. Vill du veta mer om genomförandet kan du kontakta projektledaren.

Slutrapport Det goda livet Sofielund 

Det Goda Livet Sofielund tog Agenda 2030 till ett individperspektiv. Lyckoforskning visar att det som får oss att må bra på riktigt har låg påverkan på miljön, som till exempel nära relationer, fritid och god och nyttig mat.

Syftet med Det Goda Livet Sofielund är att motivera hushåll till att leva mer hållbart. Deltagarna har fått olika målbeteenden att utföra i vardagen och stöd av personer som är experter inom utvalda fokusområden. Att leva hållbart är inte detsamma som att leva snålt och tråkigt! Vi vill skapa en tydlig koppling till ett lärande utifrån Agenda 2030.

Projekttid: mars 2021–februari 2022.

Projektledare: Sonia Denkiewicz, sonia.denkiewicz@hutskane.se
Projektpartners: Malmö stad, Sparbanken Syd
Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket och projektpartners

Aktiviteter som anordnades i projektet

 • Lär dig mer om insekter och träd
 • Odlingsdag med Växtvärket
 • Torgdag på Sevedsplan
 • Friluftsliv i staden med Scouterna
 • Mindfulness och fördjupningskurs under en månad med Per-Olof Hall, Planet People.
 • Lampworkshop, “Skapa din egen lampa!” med Kai Wollin
 • Klimat- och energirådgivaren berättar: Så blir du en klimatsmart konsument, webbinarium med Paula Björk, Malmö stad
 • Odling i stadsmiljö, workshop med Scandinavian Green Roof institute
 • Föreläsning om hållbar mat, Matkooperativet Helsingborg
 • Matlagning med Linda Dahl, Matkaravan
 • Bokcirkel, med boken “Klimatpsykologi: Hur skapar vi hållbar förändring?“
 • Avslutningsfest/öppet hus: Det goda livet Sofielund

Ekoguiden

I projektets slutrapport kan du läsa om syfte och mål med projektet, själva upplägget, slutsatser och rekommendationer ifall du vill genomföra ett liknande projekt. Vill du veta mer om genomförandet kan du kontakta projektledaren.

Geografiskt beställarnätverk för Innovationsupphandling i Skåne

Målet med nätverket var att stimulera kommuner till fler innovationsupphandlingar och på så sätt generera bättre lösningar för olika behov.

Nätverket skulle öka kompetensen kring innovationsupphandling hos kommunerna och medföra att antalet innovationsupphandlingar blir fler, vilket gynnar både beställare, leverantörer och kommuninvånare. Genom fler innovationsupphandlingar genereras bättre lösningar på de faktiska behoven och det skapas en större marknad för företagens innovationer.

Nätverket startade under 2019 då Hållbar Utveckling Skåne och Sustainable Business Hub tillsammans med kommunerna Ystad, Trelleborg, Staffanstorp, Malmö och Ängelholm i ett Vinnova-finansierat projekt satte strukturer och ramar för ett långsiktigt skånskt beställarnätverk för innovationsupphandling. Syftet var att bygga ett nätverk för kommuner i Skåne som skulle fungera som inspiration och stöd när man ska genomföra de förändringar som är nödvändiga för att arbeta strukturerat med innovationsupphandling.

 

Under 2020 så fortsatte nätverket, med kvarvarande kommunerna Ystad, Trelleborg, Staffanstorp och Malmö, under Region Skånes paraply inom deras Handlingsplan för kemikalier 2017–2020. Vi ser att det är viktigt att inkludera kemikalier i arbetet, då de ofta är en osedd komponent.

I projektet genomfördes nätverksträffar, workshops och seminarier.

Längst har projektet kommit i en upphandling där Malmö stad fasar ut svart plast i krukor och brätten vid stadens blomsterplanteringar.

Handlingsplan för cirkulär ekonomi i Skåne – en förstudie

I projektets slutrapport kan du läsa om syfte och mål med projektet, själva upplägget, slutsatser och rekommendationer ifall du vill genomföra ett liknande projekt. Vill du veta mer om genomförandet kan du kontakta projektledaren.

Hållbar Frisör

Tillsammans med de Malmö-baserade frisörsalongerna Larsson & Lange, Sex stolar, Frisyrmakarna, Dark and bright hair and beauty studio, Atmosphair, Chic Hair Lounge, Odromen, Spazzola, Mjuka Fjun och Grova Barr, Fore och Big Hair Mama arbetade vi fram en modell för att lära sig mer om hållbar utveckling kopplat till frisörernas vardag.

Projektet pågick fram till sommaren 2012, men arbete pågår för att hitta ytterligare finansiering för att kunna arbeta vidare med frågorna.

Här finns slutrapporten för projektet.

Klimatforum Skåne

Text kommer

Klimatvardag

Text kommer

Klimatvardag 2012

Text kommer

Procura –Workshop för hållbara inköpsprocesser

Procura är ett samarbetsspel som är utvecklat för att öka medvetenheten om hållbara inköpsprocesser. Spelet kan spelas i en kommun eller organisation med deltagare från olika förvaltningar/avdelningar. Alla bidrar med sina erfarenheter kring inköp: miljösamordnare, projektledare, ekonomer, jurister, kvalitetsutvecklare, fackexperter, med flera. Spelet kan också spelas av studenter eller andra utan egen erfarenhet kring upphandling, för att skapa förståelse för själva processen kring inköp.

Procura spelas i små grupper som gemensamt söker lösningarna på spelets utmaningar. Spelet är designat för att skapa utrymme för diskussioner utifrån egna erfarenheter och idéer – det finns ingen givet ”rätt väg”.

 

Spela Procura!
En spelomgång tar cirka 1,5–2 timmar med diskussioner. Den går att kombinera med längre eller kortare presentationer av något aktuellt tema kring inköp. Upp till 25 personer kan spela samtidigt. Vi kommer gärna ut till er kommun eller organisation och leder spelet på plats!

MILOU – Offentlig upphandling för hållbar utveckling

Text kommer

Naturvårdssatsningen

Text kommer

Offentligt-Privat Innovations-samarbete: hållbara lösningar genom innovativ upphandling

/ Cleantech TIPP

Cleantech TIPP är ett Interreg-projekt med Länsstyrelsen Skåne som svensk koordinerande partner. Projektet har innovation och upphandling som fokus och Hållbar Utveckling Skånes roll i detta är att sprida information om de aktiviteter som genomförs till en bredare grupp än de parter som är aktiva i projektet.

Under hösten 2017 och våren 2018 arrangerade Hållbar Utveckling Skåne tre seminarier med syfte att höja kunskapen kring metoden Offentligt-Privat Innovationssamarbete.

Seminarium 30 november 2017
Innovativa lösningar på framtidens utmaningar – begrepp, erfarenheter och vägval, del 2

Seminarium 8 juni 2018
Så lyckas du med innovativa upphandlingar genom ett
Offentligt-Privat Innovationssamarbete

Föreläsarnas presentationer:
Catharina Piper
Stefan Persson
Helena Eriksson, NSR
Karolina Huss, Gate 21

RådRum

RådRum har sedan 2014 erbjudit kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning. Målet är att öka tilliten till och delaktigheten i samhället och att stärka förmågan till egenmakt –förmågan att ta kontrollen över sitt liv och förverkliga sin inneboende potential som alla människor har. RådRum har inspirerats av Citizens Advice Bureau i Storbritannien som har en lång och gedigen erfarenhet av samhällsrådgivning genom utbildade frivilligrådgivare. Många av RådRums frivilligrådgivare har själva kommit nya till Sverige, andra har bott i landet i hela livet. Alla rådgivare går en obligatorisk utbildning som ger grundläggande kunskap om det svenska samhället samt övning i samtalsteknik, bemötande och rutiner. RådRum drevs fram till 2019 av Hållbar Utveckling Skåne tillsammans med Individuell Människohjälp, Bildningsförbundet Sensus, Malmö Stad och Region Skåne. Under sommaren 2019 övergick verksamheten från Hållbar Utveckling Skåne till IM-Individuell Människohjälp som kommer att driva och utveckla RådRum framöver. Läs mer om RådRum: Från vanmakt till egenmakt – RådRum och det hållbara samhället – Rapport för verksamheten åren 2014–2019 RådRum – Rum för råd och egenmakt – Följeforskaren Jens Sjölanders slutrapport

Besök RådRums hemsida
och Facebook

Så här har nyttan med och effekterna av RådRum sammanfattats:

Rättigheter: ökade möjligheter att ta tillvara sina rättigheter i lika stor utsträckning som resten av befolkningen.

Inkludering: möjlighet till språkträning, tillgång till ett socialt sammanhang, ökad kulturförståelse, ett stärkt personligt nätverk och personlig utveckling.

Etablering: ökade möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, tillgång till värdefullanätverk och möjlighet att bidra till samhället genom ideellt engagemang.

För rådgivarna själva innebär det frivilliga engagemanget möjlighet till språkträning, ökad kulturförståelse, personlig utveckling och fördjupade kunskaper om det samhälle de är en del av. Det medför också en tillfredsställelse över att aktivt kunna bidra till ett socialt mer hållbart samhälle med den expertis, språkkunskaper och sociala förmågor de besitter.

Rädda Maten

Rädda Maten

Skånska våtmarker

Skånska våtmarker

Små företag och hållbar utveckling – en förstudie

text kommer

SYNAPS Öresund

SYNAPS står för Systemanalytiskt processverktyg för sektorsintegrering.

Hållbar Utveckling Skåne, COGITA och Business Relations Consulting bidrog med processtöd i arbetet med SYNAPS.

SYNAPS är ett verktyg som gör det möjligt för användaren att integrera olika politikområden med varandra, så att avvägningar kan göras mellan olika samhällsfrågor för att främja en hållbar utveckling. Verktyget hjälper användaren att visa på synergieffekter och målkonflikter mellan olika aspekter av hållbar utveckling – ekonomi, miljö och sociala frågor. Genom ett strukturerat arbete kan synergieffekterna sedan förstärkas och målkonflikterna mildras.

I pilotprojektet deltog fyra kommuner: Malmö stad, Trelleborgs kommun, Kristianstad kommun och Fredensborgs kommune.

Pilotprojektet finansierades av Interreg IIIB och avslutades i juni 2007.

Tobacco Endgame

text kommer

Verktyg för att minska avfall vid nybyggnation

Byggsektorn står för cirka en tredjedel av det avfall som uppkommer i Sverige. De finns få ekonomiska motiv att hålla nere mängden avfall vid byggnation eftersom avfallet står för en försvinnande liten del av ett byggprojekts totala kostnader. Därför behövs andra drivkrafter för att minska avfallsmängderna och att ställa krav vid upphandling är ett sätt att stötta en hållbar utveckling inom byggbranschen. Hållbar Utveckling Skåne har drivit ett Re:Source-finansierat projekt för att ta fram förslag på krav att ställa för att minska avfall vid nybyggnation i offentliga och privata upphandlingar. Vår förhoppning är att kraven ska kunna användas av upphandlare på ett enkelt sätt och fungera som en idébank och inspirationskälla i arbetet med att minska avfall.
I projektet har en expertgrupp med deltagare från olika branscher arbetat tillsammans. Med i projektgruppen fanns Lunds universitet, Sysav, NCC, Skanska, Trelleborgs kommun, Ronneby kommun, Helsingborgs stad, Svedala bygg, IVL och Wihlborgs fastigheter. Denna grupp har tillsammans olika infallsvinklar och stor kunskap både om vad som fungerar för byggbranschen, för den offentliga sektorn som ska göra upphandlingar och inte minst kring hur man väljer ett verktyg som skapar förutsättningar för att få ut mesta möjliga miljönytta från krav som ställs i upphandling. Länk till verktyget

Öresund 21

Öresund 21

Översta Steget

Hållbar Utveckling Skåne har drivit omgångar av Översta Steget, den senaste under perioden 2019–2020, i syfte att bidra till det globala Agenda 2030-målet för Hållbar konsumtion och produktion (mål 12).

I omgång 2 deltog Bjuvs kommun med NSR, Lunds kommun med Lunds Renhållningsverk samt Eslövs kommun. Denna omgång av Översta steget var delfinansierad av Naturvårdsverket och fokus låg på minskad användning av plast.

Besök Översta Stegets hemsida!

Under 2017-2018 pågick den första omgången av projektet Översta steget i syfte att minska avfallsmängderna i offentlig verksamhet. Kommunerna Lund, Eslöv, Lomma och Svedala deltog. Region Skånes miljövårdsfond delfinansierade projektet. Deltagarna fick själva välja vilken sorts avfall de ville jobba med. Lund, Eslöv och Svedala valde matsvinn, medan Lomma valde avfall i form av datorer och telefoner.