SCOPE

SCOPE Projektet Samverkan för Cirkulära Processer och Ekonomi, SCOPE, syftar till att minska kommuners Scope 3-utsläpp. Genom att analysera miljöpåverkan av olika inköpskategorier (klimatspendanalys) hittas de kategorier där effektivast förändringspotential […]

Samarbete mellan producenter och kök

Samarbete mellan lokala producenter och kök för skola och äldreomsorg Projektet ska i den mån det går förkorta livsmedelskedjan genom att skapa direkt kontakt mellan lokala producenter och Tomelilla kommuns […]

BRINC

BRINC BRINC, Brokering Cross-border Innovation through Clusters, är en mäklartjänst för innovationsupphandling. Projektets mål är att underlätta och främja identifieringen av behovet av innovationsupphandling i offentlig verksamhet samt genomförandet av […]

Goda lokala livsmedelssamarbeten (avslutat)

Goda Lokala Livsmedelssamarbeten: mer lokal mat i de offentliga köken! En God Granne-metoden I utgångsläget köper de flesta kommuner större delen av sina livsmedelsleveranser från stora nationella grossister vilket försvårar […]

Backcasting (avslutat)

Backasting Bakgrund och syfte I samarbete med Blekinge Tekniska Högskola arbetade vi tillsammans med entusiastiska studentteam inom ramen för mastersprogrammet i strategiskt ledarskap mot hållbarhet för att genom metoden Backcasting […]

Cirkulära affärssteg (avslutat)

En kunskapsserie CBMC-rådgivare Nytta för SMF Projektinfo En kunskapsserie om cirkulära affärsmodeller Under 2021 och 2022 så har Hållbar Utveckling Skåne och CirEko hållit en kunskapsserie som lett fram till […]

Testbädd för kommunala skolmåltider

Testbädd för kommunala skolmåltider Sverige har en mycket låg självförsörjningsgrad när det gäller livsmedel. Det utgör en stor risk för vårt samhälle och livsmedelssystem. Två sätt att arbeta med självförsörjningen […]

Ystadmodellen

Ystadmodellen Konceptet ”FN:s hållbarhetsmål: ett smörgåsbord för nya affärer” har utgångspunkt i Ystadmodellens fem steg och syftar till att främja hållbar utveckling genom att adressera lokala företags arbete inom de 17 […]