Primärproduktionens svinn (avslutat)

Primärproduktionens svinn Projektets syfte var att skapa ett nätverk för primärproducenter som vill arbeta med svinnet i sin verksamhet. Vi hade via enskilda primärproducenter, men även via Anders Lareke, grundare […]

BRINC

BRINC BRINC, Brokering Cross-border Innovation through Clusters, är en mäklartjänst för innovationsupphandling. Projektets mål är att underlätta och främja identifieringen av behovet av innovationsupphandling i offentlig verksamhet samt genomförandet av […]

Cirkulära affärssteg (avslutat)

En kunskapsserie CBMC-rådgivare Nytta för SMF Projektinfo En kunskapsserie om cirkulära affärsmodeller Under 2021 och 2022 så har Hållbar Utveckling Skåne och CirEko hållit en kunskapsserie som lett fram till […]

Circular Builders (avslutat)

Circular Builders Bakgrund och syfte Projektet Circular Builders syftade till att utveckla, testa och förankra cirkulära vi lösningar tillsammans med nio kommuner i Sverige och Danmark. De deltagande kommunerna utvecklade lösningar […]

Förstudie Cirkulär region (avslutat)

Om förstudien Hur ställer aktörer i Skåne sig till en omställning till cirkulär ekonomi? Handlingsplan för cirkulär ekonomi i Skåne – en förstudie är framtagen för att svara på den […]

Cirkulära Skåne (avslutat)

Cirkulära Skåne Cirkulära Skåne har drivits av Hållbar Utveckling Skåne och IUC Syd. Vi har främjat cirkulär upphandling i kommuner genom att kompetensutveckla och skapa fungerande strukturer för cirkulär upphandling. […]