Cirkulära Skåne

Cirkulära Skåne har drivits av Hållbar Utveckling Skåne och IUC Syd. Vi har främjat cirkulär upphandling i kommuner genom att kompetensutveckla och skapa fungerande strukturer för cirkulär upphandling. Genom samverkan med företag har vi också plockat upp kunskap produkter och tjänster med cirkulära egenskaper som kan handlas upp av offentlig sektor.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Klimatsamverkan Skåne, Region Skåne, Länsstyrelsen, kommunerna Ystad, Trelleborg, Eslöv, Höör, Helsingborg och Malmö.

Projektperiod: 2019-01-01 till 2022-03-31

Vill du veta mer om Cirkulära Skåne? Arbetar du själv med cirkulär upphandling och vill utbyta tankar och idéer? Kontakta Marja Boström marja.bostrom@hutskane.se 

Projektet har arbetat med cirkulära krav inom områdena:

  • Arbetskläder/textilier
  • Bygg
  • Delning
  • Fossilfria transporter
  • IT
  • Kemikalier
  • Plast och förpackningar
  • Profilprodukter
  • Övergripande principer


Genom samverkan mellan kommuner och andra aktörer har grupperna tagit fram verktyg och strategier för att upphandla cirkulärt inom dessa områden. Det har också producerats ett gäng kunskapsseminarier som de flesta finns inspelade och utlagda nedan. 

Vi delar med oss av allt material!

Verktyg

Cirkulära Skånes broschyr

Grupperna och företagen i Cirkulära Skåne har samlat sina erfarenhet och bästa tips i en broschyr. I filmen Kemikaliekravställning i upphandling får ni ett litet, litet smakprov av vad ni kan hitta i den.

Klicka på Cirkulära Skåne broschyr för att hitta alla våra tips.

Arbetskläder

Informationsmaterial för utbildning av användare

Gruppen har tagit fram ett informationsmaterial riktat till användare av arbetskläder och Malmö stad ger tips i filmen. Dela gärna ut materialet och visa filmen i din organisation.

Informationsmaterial arbetskläder

IT

Kriterieverktyg

Gruppen har, i dialog med marknaden, tagit fram förslag på kriterier för klienter och mobiltelefoner. Välkommen att ta del av och använda dessa. Har ni frågor så kontakta mats.larsson@iucsyd.se.

Informationsfilm för utbildning av IT-användare

Gruppen har också tagit fram en informationsfilm som riktar sig till användare. Vill ni använda filmen i er organisation så är ni hjärtligt välkomna till det.

Fossilfria transporter

Kriterie- och uppföljningsverktyg

Gruppen tog under projektet fram ett verktyg för kravställning och uppföljning av transporter i offentliga upphandlingar. Oktober 2022 uppdaterades vissa av dokumenten efter lärdomar från genomförda avtalsuppföljningar. Därför finns nu nya förslag på avtalsvillkor för uppföljning samt en tillhörande vägledning för uppföljning. Excel-mallarna har också uppdaterats och heter nu ”Mall fordonsförteckning” och ”Mall drivmedelssammanställning”.

Övergripande principer

Informationsfilm för utbildning av inköpare

Kemikaliegruppen har tagit fram en informationsfilm som riktar sig till alla som handlar för offentliga organisationers pengar. De lyfter fram vikten och fördelarna med att handla på avtal. Vill ni använda filmen i er organisation så är ni hjärtligt välkomna till det.

Inspelningar och material från event

Cirkulära Skånes slutkonferens

Utsändningen skedde den 12 november 2021. Under denna halvdag presenterade Cirkulära Skånes grupper de erfarenheter och det material de tagit fram inom sina områden. I paneler tog vi del av hur offentlig sektor å ena sidan och företagen å andra sidan ser på vad som behöver vara på plats för att vi ska komma framåt i offentlig cirkulär upphandling. Som grädde på moset presenterade Upphandlingsmyndigheten sina verktyg gällande cirkulär upphandling och Företagarna berättade om näringslivets syn på hur offentlig sektor närmar sig upphandlingar med cirkulär målsättning.

Arbetskläder / textilier

Minska miljöpåverkan från arbetskläder
– Ställ smarta och skarpa krav i upphandling, 25 maj 2020

Bygg

Cirkulär ekonomi och upphandling av återbrukat byggmaterial, 2 och 9 mars 2021

Cirkulära Skåne tillsammans med Malmö stads projekt ProCirc arrangerade en utbildning, under två halvdagar, ledd av IVL Svenska miljöinstitutet genom projektet CCBuild. Där gavs både föreläsningar och tillfälle till workshop och föreläsarnas material hittar ni via länkarna:

Presentation från utbildningstillfälle 1.

Presentation från utbildningstillfälle 2.

Fossilfria transporter

Bättre och skarpare krav på hållbara transporter, 8 juni 2020


Under detta seminarium presenterades goda exempel från verkligheten på hur man kan tänka när man ställer krav på hållbara transporter i olika typer av upphandlingar. Presentationerna från dagen hittar ni via länkarna:

Miljökrav på transporter i upphandlingar, Per Erik Österlund, Stockholms stad

Hållbar upphandling – krav på fossilfria drivmedel, Kristina Fägerskiöld, Helsingborgs stad

Livsmedelstransporter Malmö stad, Lisa Pedersen och Sophie Nilsson, Malmö stad

Kemikalier

Kemikaliekrav och cirkulära flöden i upphandling, 23 november 2020

Cirkulär ekonomi diskuteras allt oftare och samtidigt ställs allt striktare kemikaliekrav i upphandlingar. Men, är det möjligt att undvika oönskade kemikalier i ett system där vi eftersträvar att material och resurser cirkuleras och återbrukas? Denna fråga diskuterade inbjudna deltagare från företag, myndigheter och upphandlande organisationer på vårat webbinarium.

Plast och förpackningar

Gruppen har haft dialog med flera leverantörer av cirkulerbara matförpackningar, varav Solserv, solutions & services Europé AB varit en av dem. Företaget har efter dialogen utvecklat sina produkter för att kunna svara upp mot behovet. Kika på filmen för att se hur.

Samverkan med näringslivet

Så kravställer du för att bjuda in vår cirkulära affär, 29 september 2021

Elva företag, med cirkulära och hållbara varor och tjänster, fick under detta halvdagswebbinarium presentera sitt erbjudande utifrån ett fokus på vad man bör tänka på i upphandlingar för att de ska kunna vara med och konkurrera. En panel med upphandlingsvana personer fick i slutet av sändningen reflektera på och lyfta viktiga råd som kommit fram.

Övergripande principer

Cirkulär upphandling i praktiken, 15 januari 2020

Cirkulära Skåne tillsammans med Circular PP anordnade ett seminarium där offentlig aktörer som arbetar med upphandling gavs handfasta tips om hur upphandlingar med cirkulära aspekter genomförs. T ex presenterades en upphandling av återbrukade möbler i Malmö stad, Proceed’s guide för cirkulär offentlig upphandling och Delegationen för cirkulär ekonomis uppdrag. Seminariet webbsändes, du hittar mer information och inspelningar här.

Cirkulär ekonomi i upphandling, 1 september 2020

Cirkulära Skåne gav tillsammans med Energikontoret Skåne ett webbinarium där bakomliggande teorier för inom cirkulär ekonomi i upphandling presenterades av Sofia Lingegård från KTH och exempel från praktiken presenterades av Elina Persson från Helsingborgs stad. Inspelningen hittar du här.

Kritik mot cirkulär ekonomi – Vad kan vi lära av den? 20 oktober 2020

Hållbar Utveckling Skåne och Cradlenet Syd bjöd in Hervé Corvellec, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet, som har analyserat vetenskapliga artiklars kritik mot cirkulär ekonomi. Han lyfter här några av de mest relevanta områdena och ger sin syn på kritiken. Genom att bemöta kritiken så kan vi förbättra våra möjligheter att skapa en fungerande cirkulär ekonomi.

När har man rätt att kalla sig cirkulär? 1 december 2020

Hållbar Utveckling Skåne tillsammans med Cradlenet Syd bjöd in till ett webbinarium där det diskuterades när har man som företag rätt att kalla sig cirkulär. Medverkande kom från Stena Recycling, Elis och Impact Forecast.

Vad är nyckeln för att hjälpa kollegor till ett mer hållbart beteende? 26 mars 2021

Genom Fogg’s beteendemodell fick deltagarna på denna workshop, ledd av Incredible Mess, fundera kring hur man i den egna organisationen kan jobba med motivation, förmåga och triggers för att nå en beteendeförändring på organisationsnivå. Länk till presentationen som gavs under dagen hittas här.

Hinder för den cirkulära ekonomin och möjliga vägar framåt, 8 april 2021

Det finns stora förmodade vinster med en övergång till cirkulär ekonomi. Trots det dröjer framstegen. Lyssna på Jonas Grafström fil. doktor i nationalekonomi vid Ratio, som berättar om varför omvandlingen till en cirkulär ekonomi går så långsamt och vad som behövs för att den ska snabbas på.

Så stärker vi vår inköpsorganisation för att öka kommunens måluppfyllnad, 26 maj 2021

Daniel Oredsson, upphandlingschef på inköpscentralen för Östra Göinge, Osby, Hörby, Höör och Bromölla samt Mattias Johansson, inköpschef på Ystads kommun, pratade om hur de arbetar med det strategiska upphandlingsarbetet generellt, med extra fokus på hur de stärker organisationen för att nå kommunernas hållbarhetsmål.

Fireside chat - En dialog kring stötestenar och lösningar i samhällets omställningsarbete, 24 augusti 2021

Mats Larsson har skrivit 5 böcker om omställning till fossilfria transportsystem och cirkulär ekonomi i stor skala. Hans erfarenheter och tankar lyftes under en ”Fireside chat”, där han i dialog med Ida Abrahamsson, utvecklingsledare för Skåne Nordost, diskuterade hur vi i Sverige och världen måste arbeta för att omställningsarbetet ska få fart.

Mer inspiration

Verktyg för att göra din upphandling hållbar

För att lyckas få in hållbarhet kan man inte bara jobba upphandling för upphandling, utan man måste jobba med hela upphandlingsprocessen på en strategisk nivå. Men, hur gör man det? Följ denna länk så hittar du inspiration, information och råd om hur ni kan ställa om er inköpsorganisation. Verktygssidan är framtagen i projektet ”Den hållbara upphandlingsprocessen i Skåne” drivet av Energikontoret Skåne.

Cirkulär upphandling i RE:Source

RE:Source har i flera år arbetat med cirkulär upphandling och på den här sidan har de samlat sin informationen.

Cirkulär upphandling hos Upphandlingsmyndigheten

Också Upphandlingsmyndigheten har ett webbstöd för att främja cirkulär ekonomi via upphandling.