Cirkulära Skane

Hållbar Utveckling Skåne driver projektet Cirkulära Skåne i samarbete med IUC Syd. Projektets mål är att främja cirkulär upphandling i kommuner genom att kompetensutveckla och skapa fungerande strukturer för cirkulär upphandling. Genom samverkan med företag plockar vi också upp kunskap om cirkulära produkter och tjänster med cirkulära egenskaper som kan handlas upp av de sex kommuner som ingår i projektet.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Klimatsamverkan Skåne, Region Skåne, Länsstyrelsen, kommunerna Ystad, Trelleborg, Eslöv, Höör, Helsingborg och Malmö.

Projektet arbetar med cirkulära krav inom områdena:

  • Arbetskläder/textilier
  • Bygg
  • Delning
  • Fossilfria transporter
  • IT
  • Kemikalier
  • Plast och förpackningar
  • Profilprodukter
  • Övergripande principer


Möjligheter och förutsättningar för att gå vidare med en cirkulär upphandling undersöks inom de olika områdena. Det handlar bland annat om att göra nulägesanalyser i kommunerna och behovs- och marknadsanalyser för framtida arbete. Genom att dela erfarenheter kommuner och andra aktörer emellan tar grupperna fram verktyg och strategier för att upphandla cirkulärt inom dessa områden.
Material från grupperna uppdateras löpande nedan.

Vill du veta mer om Cirkulära Skåne? Arbetar du själv med cirkulär upphandling och vill utbyta tankar och idéer? Kontakta Helena Nilsson helena.nilsson@hutskane.se 

Projektperioden sträcker sig från 2019-01-01 till 2022-03-31

Vi delar med oss av allt material!

Arbetskläder/textilier

Minska miljöpåverkan från arbetskläder
– Ställ smarta och skarpa krav i upphandling, 25 maj 2020

Bygg

Cirkulär ekonomi och upphandling av återbrukat byggmaterial, 2 och 9 mars 2021

Cirkulära Skåne tillsammans med Malmö stads projekt ProCirc arrangerade en utbildning, under två halvdagar, ledd av IVL Svenska miljöinstitutet genom projektet CCBuild. Där gavs både föreläsningar och tillfälle till workshop och föreläsarnas material hittar ni via länkarna:

Presentation från utbildningstillfälle 1.

Presentation från utbildningstillfälle 2.

Delning

Kommunerna arbetar med att ta fram handlingsplaner för respektive kommun. Resultat redovisas senare i år.

Fossilfria transporter

Bättre och skarpare krav på hållbara transporter, 8 juni 2020


Under detta seminarium presenterades goda exempel från verkligheten på hur man kan tänka när man ställer krav på hållbara transporter i olika typer av upphandlingar. Presentationerna från dagen hittar ni via länkarna:

Miljökrav på transporter i upphandlingar, Per Erik Österlund, Stockholms stad

Hållbar upphandling – krav på fossilfria drivmedel, Kristina Fägerskiöld, Helsingborgs stad

Livsmedelstransporter Malmö stad, Lisa Pedersen och Sophie Nilsson, Malmö stad

IT

Är i färd med att ta fram förslag på kriterier för klienter och mobiltelefoner. Detta görs i dialog med marknaden. Förslagen kommer redovisas senare i år.

Kemikalier

Kemikaliekrav och cirkulära flöden i upphandling, 23 november 2020

Cirkulär ekonomi diskuteras allt oftare och samtidigt ställs allt striktare kemikaliekrav i upphandlingar. Men, är det möjligt att undvika oönskade kemikalier i ett system där vi eftersträvar att material och resurser cirkuleras och återbrukas? Denna fråga diskuterade inbjudna deltagare från företag, myndigheter och upphandlande organisationer på ett webbinarium vars inspelning du hittar här.

Plast och förpackningar

Är i färd med att ta fram en guide för att minska mängden engångsartiklar i organisationen. Resultat kommer senare i år.

Profilprodukter

Kommunerna för dialog med kommunikationsavdelningarna för att kunna ta fram riktlinjer som styr inköp av profilprodukter. Riktlinjerna kommer redovisas senare i år.

Övergripande principer

Cirkulär upphandling i praktiken, 15 januari 2020

Cirkulära Skåne tillsammans med Circular PP anordnade ett seminarium där offentlig aktörer som arbetar med upphandling gavs handfasta tips om hur upphandlingar med cirkulära aspekter genomförs. T ex presenterades en upphandling av återbrukade möbler i Malmö stad, Proceed’s guide för cirkulär offentlig upphandling och Delegationen för cirkulär ekonomis uppdrag. Seminariet webbsändes, du hittar mer information och inspelningar här.

Cirkulär ekonomi i upphandling, 1 september 2020

Cirkulära Skåne gav tillsammans med Energikontoret Skåne ett webbinarium där bakomliggande teorier för inom cirkulär ekonomi i upphandling presenterades av Sofia Lingegård från KTH och exempel från praktiken presenterades av Elina Persson från Helsingborgs stad. Inspelningen hittar du här.

Kritik mot cirkulär ekonomi - Vad kan vi lära av den?, 20 oktober 2020

Hållbar Utveckling Skåne och Cradlenet Syd bjöd in Hervé Corvellec, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet, som har analyserat vetenskapliga artiklars kritik mot cirkulär ekonomi. Han lyfter här några av de mest relevanta områdena och ger sin syn på kritiken. Genom att bemöta kritiken så kan vi förbättra våra möjligheter att skapa en fungerande cirkulär ekonomi. Webbinariet hittar ni här.

När har man rätt att kalla sig cirkulär?, 1 december 2020

Hållbar Utveckling Skåne tillsammans med Cradlenet Syd bjöd in till ett webbinarium där det diskuterades när har man som företag rätt att kalla sig cirkulär. Medverkande kom från Stena Recycling, Elis och Impact Forecast och inspelningen hittar ni här.

Vad är nyckeln för att hjälpa kollegor till ett mer hållbart beteende? 26 mars 2021

Genom Fogg’s beteendemodell fick deltagarna på denna workshop, ledd av Incredible Mess, fundera kring hur man i den egna organisationen kan jobba med motivation, förmåga och triggers för att nå en beteendeförändring på organisationsnivå. Länk till presentationen som gavs under dagen hittas här.

Hinder för den cirkulära ekonomin och möjliga vägar framåt, 8 april 2021

Det finns stora förmodade vinster med en övergång till cirkulär ekonomi. Trots det dröjer framstegen. Lyssna på Jonas Grafström fil. doktor i nationalekonomi vid Ratio, som berättar om varför omvandlingen till en cirkulär ekonomi går så långsamt och vad som behövs för att den ska snabbas på, genom att klicka här

Så stärker vi vår inköpsorganisation för att öka kommunens måluppfyllnad, 26 maj 2021

Daniel Oredsson, upphandlingschef på inköpscentralen för Östra Göinge, Osby, Hörby, Höör och Bromölla samt Mattias Johansson, inköpschef på Ystads kommun, pratade om hur de arbetar med det strategiska upphandlingsarbetet generellt, med extra fokus på hur de stärker organisationen för att nå kommunernas hållbarhetsmål. Se inspelningen här.