16 november: Odling i stadsmiljö

Workshop nr 2 med Scandinavian Green Roof Institute. Den här workshopen kommer fokusera på praktiska odlingslösningar utifrån dina förutsättningar.

9 november: Odling i stadsmiljö

Scandinavian Green Roof Institute bjuder in till en första workshop som kommer fokusera på hur vi kan skapa hållbara odlingar i stadsmiljö och främja ekosystemtjänster.

7 oktober: Slutseminarium MuniComp

MuniComp är ett inter- och transdisciplinärt forskningsprojekt med syfte att undersöka kommunernas tillämpning av ekologisk kompensation i fysisk planering och beslut om användning av mark och vatten.

29 september: Cirkulära Skåne bjuder in till webbinarium

Ett antal företag presenterar sig för intresserade, till exempel offentliga upphandlare och möjliga kommunanställda användare av deras produkter/tjänster. En panel med upphandlingsvana personer kommer att reflektera på det som sagts.