24 november: Bokcirkel Klimatpsykologi

Frida Hylander är legitimerad psykolog och har varit med och skrivit boken Klimatpsykologi: hur vi skapar hållbar förändring, som redogör handlingsplaner för hur vi kan agera för klimatet. Boken riktar sig till allt från privatpersoner, miljöaktivister och beslutsfattare. Inom projektet Det Goda Livet Sofielund får du möjlighet att delta i en bokcirkel med start den 24 november på Sofielunds Folkets Hus. Det kommer att hållas 4–5 träffar där vi diskuterar olika delar i boken Klimatpsykologi: hur vi skapar hållbar förändring. Frida Hylander kommer att delta i den första och sista träffen för bokcirkeln. Boken finns att låna på Malmös bibliotek som bok eller e-bok.

Tid: kl. 18.00–19.30
Plats: Sofielund Folkets Hus, Rolfsgatan 16.
Anmälan: https://simplesignup.se/event/185350
Frågor? Kontakta sonia.denkiewicz@hutskane.se

Aktiviteten ingår i Det Goda Livet Sofielund, som är en del av projektet Case Sofielund 2030. Projektet genomförs mellan 2019–2022 med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket.

 

Fler event