9 november: Odling i stadsmiljö

Odling i stadsmiljö, workshop 1

Scandinavian Green Roof Institute bjuder in till en första workshop som kommer fokusera på hur vi kan skapa hållbara odlingar i stadsmiljö och främja ekosystemtjänster. Du kommer få lära dig flera odlingslösningar och odlingssubstrat och hur du kan skapa möjligheter för odling i din egen närmiljö utifrån dina visioner och drömmar. Det är gratis att delta!

Tid: kl. 18.00–20.00

Plats: Scandinavian Green Roof Institute, Ystadvägen 56.

Anmälan: https://simplesignup.se/event/185007

Frågor? Kontakta sonia.denkiewicz@hutskane.se

Aktiviteten ingår i Det Goda Livet Sofielund, som är en del av projektet Case Sofielund 2030. Projektet genomförs mellan 2019–2022 med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket.

 

Fler event