Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Frukostseminarium: Grön omställning – vad krävs för att vi ska förändra vårt beteende för ett hållbart samhälle?

Digitalt på Zoom

Att samhället behöver bli mer hållbart för att vi ska klara av att tackla klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald samtidigt som vi ska trygga vår mat- och energiförsörjning är det inget tvivel om. Att denna förändring behöver ske på alla nivåer i samhället råder också stor enighet kring. Men vad krävs för att vi […]

Nätverksträff: Förebyggande av avfall

Studio Stadshuset Kyrkogatan 11, Lund, Sweden

Första träffen för året med Nätverket för förebyggande av avfall blir i Lund. Lunds kommun berättar om olika projekt som genomförs för att minska avfall och öka återbruk. Eventet är öppet för alla som är nyfikna på nätverket eller ämnesområdena. Anmälan sker till: maria.larsson@miljodialog.se Observera att ingång sker via Stora Gråbrödersgatan.

Workshop: Aktivt hopp

Hållbar Utveckling Skåne Ledebursgatan 5, Malmö, Sweden

För att åstadkomma beteendeförändringar behöver vi beröras. Genom att arbeta med kulturella uttryck och kreativa processer kan vi skapa handlingsförmåga och aktivt hopp. Hållbar Utveckling Skåne och Cradlenet Syd bjuder därför tillsammans med KlimatAkademin in till workshopen "Aktivt hopp” med hjälp av metoden Carbon Ruins. Workshopen syftar till att öka förståelsen för klimatförändringarnas djup och […]

Cirkulär speeddating mellan kommuner och företag

Hörsalen i Kulturhuset Storgatan 1, Broby, Sweden

Nu har du som företag chans att diskutera hållbara/cirkulära affärer med cirka 20 representanter från 7 kommuner i Skåne Nordost och Mitt!   Kommundeltagare och företag möts för att prata om lösningar för hur ni kan arbeta för att stärka den cirkulära ekonomin. Kommunerna behöver få reda på vilka hållbara/cirkulära lösningar som finns på marknaden och […]

Nätverksträff: Skog, jordbruk och vatten

Länsstyrelsen Skåne Södergatan 5, Malmö, Sweden

Årets första nätverksträff blir den 31 mars kl. 9-12. Vi kommer den här gången vara här på Länsstyrelsens kontor i Malmö i Kronhjorten/Hörsalen på plan 3. Vi kommer att prata om årets LOVA, LONA och strategiska plan. Eventet är öppet för alla som är nyfikna på nätverket eller ämnesområdena. Anmälan sker till: valentina.zulsdorff@lansstyrelsen.se Detaljerad agenda för halvdagen kommer!

Frukostwebbinar: RE:DIAPER – Insamling och återvinning av blöjor

Digitalt på YouTube

För att hitta partners och systerorganisationer i Sverige, Danmark och Norge, så presenterar Köpenhamns stad hur de genomfört en lyckad pilot gällande möjligheten till insamling och återvinning av blöjor. Ett ton blöjavfall som återvinns sparar 480 kg CO2ek jämfört med förbränning. Vid återvinning produceras plast, cellulosa och absorberingsmedel mm. Utsorterat insamling och återvinningskapacitet behöver utökas […]

Årsmöte för Hållbar Utveckling Skåne

Varmt välkommen på årsmöte i Hållbar Utveckling Skåne! Årsmötet hålls i Hörsalen på Naturum i Kristianstad Vattenrike, men det kommer också finnas möjlighet att vara med digitalt under själva årsmötesförhandlingarna. Anmäl att du vill vara med digitalt så får du en möteslänk skickad till dig någon dag innan mötet. 13.30–15.00 Årsmöte 15.00–15.45 Fika och speeddejting […]

Hållbar välfärd: Hur garanterar vi grundläggande mänskliga behov inom planetens gränser?

Hållbar Utveckling Skåne Ledebursgatan 5, Malmö, Sweden

Varmt välkommen till en förmiddag med samtal och workshop.  Västvärlden, och därmed Sverige, tillhör världens rikaste och står för oproportionerligt stor del av växthusgasutsläppen som orsakar klimatförändringarna. Klimatförändringarna drabbar samhällets sårbara snabbare, mer och hårdare än resten av samhället. Rättvis fördelning av resurser och omtanke om andra blir våra viktigaste samhällsfrågor när vi arbetar för […]

Nätverksträff: Hållbar Människa

Hållbar Utveckling Skåne Ledebursgatan 5, Malmö, Sweden

Nätverket Hållbar Människa bjuder in till sin andra nätverksträff! Temat för dagen är hållbart arbetsliv. En stor del av att vår vakna tid lägger vi på våra arbeten så hur gör vi för att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv? Hur ser det hållbara arbetslivet ut? Vad säger arbetsmiljölagen? Tillsammans utforskar vi temat genom att […]

INSTÄLLT – Nätverksträff: Förebyggande av avfall

Hållbar Utveckling Skåne Ledebursgatan 5, Malmö, Sweden

INSTÄLLT PGA SJUKDOM Denna träff hålls hos Hållbar Utveckling Skåne, som vårt närverk är en del av. Vi kommer bland annat att få höra lite om projekt som Hållbar Utveckling Skåne driver. Avfall Sveriges presenterar sitt nya stödmaterial för kommuner som vill stötta och inspirera kommuninvånarna till att minska sitt avfall. Materialet ska innehålla strategier […]

Nätverksträff: Förebyggande av avfall

Länsstyrelsen Skåne Södergatan 5, Malmö, Sweden

Höstens första träff för nätverket kommer bland annat att handla om åtgärdsuppföljning av det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen. Där finns åtgärder som fokuserar på förebyggande av avfall, så det är intressant för oss att veta hur det går! Vi kommer också att bli inspirerade av ett gott exempel från Malmö stad. Mats Borglin som är […]

FN:s hållbarhetsmål: ett smörgåsbord för nya affärer – Evenemang 2

Forum Örkelljunga Kungsvägen 22, Örkelljunga, Sweden

OBS. Nytt datum den 21 september! Välkommen till en affärsmässig mötesplats med de globala hållbarhetsmålen i fokus. Detta är evenemang två i konceptet Ystadmodellen och kommer att präglas av panelsamtal, affärsperspektiv och finansiering. Vi har bjudit in företag som berättar hur deras omställningsresa gått till och ger konkreta exempel på samarbeten och affärer de gjort. […]