Fem framgångsfaktorer för att lyckas med återbruk

Anna Olsson, projektledare på Fastighetsförvaltningen i Helsingborgs Stad, arbetar med återbrukat tegel i bygget av förskolan Villa Canzonetta inom ramen för projektet Circular Builders. Ett projekt med en stor dos fantasi och inspiration som både började och kommer sluta med tegelstenar. Här ger Anna sina bästa tips för att arbeta med återbruk:

 

Strategisk partnering som upphandlingsform

Upphandlingsformen ”strategisk partnering” ger en möjlighet att upprepa moment från projekt till projekt och effektivisera, dra lärdomar, spill och medarbetare från ett projekt till nästa. Strategisk partnering gör exempelvis att entreprenörer kan gå in mer riskfritt och ha ett mer flexibelt förhållningssätt till inköp av återbruk. Upphandlingsformen gör även att entreprenörer får större incitament att hålla budget eftersom deras procentuella vinst blir bättre.

 

Ny kunskap & kompetens

Håll utkik efter ny kunskap på återbruksområdet. Annas projekt startade efter att Helsingborgshem skulle riva tre miljonprogramhus och efterforskade möjligheter för återbruk av materialet. Enligt Helsingborgshem skulle de största miljövinsterna bli om håltegel från de rivna byggnadernas fasad kunde återbrukas i andra projekt. Det öppnade nya möjligheter för projektet Villa Canzonetta eftersom det tidigare har ansetts omöjligt att återbruka håltegel. De gamla miljonprogramhusen blev grunden för den nya förskolan.

 


Våga ha återbrukssjälvförtroende!

______________________________________________________________

 

Samarbeta internt

Interna samarbeten kan bli en fantastisk material- och kunskapsbank. Lyhördhet och att ha öron och ögon öppna för exempelvis rivningar och ombyggnationer kan göra att det blir lättare att skapa samarbeten mellan projekt. Någon annans avfall kan bli värdefullt material igen i nya projekt. Nyfikenhet och ett bra internt kontaktnät kan ge goda insikter kring existerande resurser.

 

Ha återbrukssjälvförtroende

Våga ha återbrukssjälvförtroende! Med ett ökat återbrukssjälvförtroende blir det lättare att se fler områden där återbruk kan ske: plastmattan i badrummen, led-armaturerna i taken och lekställningarna på skolgården är bara några exempel. Vissa material kan få helt nya användningsområden med en kreativ blick. Med nytt återbrukssjälförtroende är det lättare att ta fler steg framåt och hitta större mängder material att rädda.

Ofta behöver de inblandade bara få en knuff i rätt riktning och en känsla av att det är möjligt med återbruk i nybyggnationer om man tar till sig inspiration och vågar tänka utanför boxen.

 

Sprid kunskapen!

I projektet Villa Canzonetta har det funnits många nyfikna och för Anna var det viktigt att sprida kunskapen till de som kommer vara mest i lokalerna: pedagoger och barn. Av den orsaken skrev Anna barnboken ”Sagan om förskolan som byggdes med återbruksmagi” med tegelstenarna Thea och Tage. Ett sätt att låta historien om materialens ursprung och projekt leva vidare även när barn och personal hunnit bytas ut över tid. Här hittar du en fantastisk liten film som togs fram i samband med byggstarten.

 

 

FAKTA: Villa Canzonetta (tidigare Närlunda) Förskola, Helsingborg

Tidplan: November 2021 – December 2022

Byggherre: Helsingborg stad Fastighetsförvaltning

Arkitekt: Chroma Arkitekter AB 

Totalentreprenör: Skanska Sverige AB 

Entreprenadkostnad: 40-45 Mkr

 

Projektet Circular Builders har drivits av Gate 21 i samarbete med Hållbar Utveckling Skåne och deltagande kommuner och företag. Här kan du läsa mer.

Fler event