Hur konsumerar du hållbart?

Hur konsumerar jag hållbart, egentligen? Vi lever i ett konsumtionssamhälle som utnyttjar jordens resurser på ett ohållbart sätt som går över planetens gränser. Våra nuvarande konsumtionsbeteenden överskrider användningen av naturresurser […]

Vad är hållbarhet, egentligen?

Vad är hållbarhet, egentligen? Har du eller någon i din omgivning någonsin funderat på vad hållbarhet faktiskt innebär?  Hållbarhet är ett ord som växer i popularitet i takt med samhällets […]