Ofrivillig ensamhet

Ofrivillig ensamhet Ofrivillig Ensamhet är en samarbetsinsats mellan Region Skåne och Hållbar Utveckling Skåne där en enkät skickades ut till relevanta aktörer inom kommuner, ideella föreningar, församlingar och delar av […]

Primärproduktionens svinn (avslutat)

Primärproduktionens svinn Projektets syfte var att skapa ett nätverk för primärproducenter som vill arbeta med svinnet i sin verksamhet. Vi hade via enskilda primärproducenter, men även via Anders Lareke, grundare […]

Gröna gårdar (avslutat)

Gröna gårdar på Lindängen Gröna Gårdar på Lindängen var ett samverkansprojekt som finansierades av Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning ”LONA” – ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang […]

Reels för klimatoro

Reels för klimatoro Projektet ”Reels för Klimatoro” syftar till att producera och sprida 15 korta filmer på plattformarna TikTok och Instagram. Dessa filmer är avsedda att stötta unga individer i […]

SCOPE

SCOPE Projektet Samverkan för Cirkulära Processer och Ekonomi, SCOPE, syftar till att minska kommuners Scope 3-utsläpp. Genom att analysera miljöpåverkan av olika inköpskategorier (klimatspendanalys) hittas de kategorier där effektivast förändringspotential […]

Policylabb för klimatanpassning

Policylab för klimatanpassning Biosfärområdet Storkriket sträcker sig mellan Eslövs kommuns södra delar och hela Lunds och Sjöbo kommun. Pågående klimatförändringar riskerar att påverka Storkrikets unika värden negativt, men med väl […]

Samarbete mellan producenter och kök

Samarbete mellan lokala producenter och kök för skola och äldreomsorg Projektet ska i den mån det går förkorta livsmedelskedjan genom att skapa direkt kontakt mellan lokala producenter och Tomelilla kommuns […]

BRINC

BRINC BRINC, Brokering Cross-border Innovation through Clusters, är en mäklartjänst för innovationsupphandling. Projektets mål är att underlätta och främja identifieringen av behovet av innovationsupphandling i offentlig verksamhet samt genomförandet av […]

Goda lokala livsmedelssamarbeten (avslutat)

Goda Lokala Livsmedelssamarbeten: mer lokal mat i de offentliga köken! En God Granne-metoden I utgångsläget köper de flesta kommuner större delen av sina livsmedelsleveranser från stora nationella grossister vilket försvårar […]

ECONUT

ECONUT Eco-designing for the coastal zone nutrient’s circularity During climate change, eutrophication and soil degradation conditions, the Baltic Sea region is facing the challenge of recovering and obtaining nutrients. The […]