Workshop: Hållbara lokala matsystem i Östersjöregionen

Målet med dagen är att kartlägga de befintliga försörjningskedjorna för livsmedel och identifiera de resurser som behöver skapas för att bygga konkurrenskraftiga produktionssystem för närproducerad mat. Vi välkomnar branschexperter inom […]

Dialogmöte: Circular Electrical Vehicle Chargers (EVCs)

Inom ramen för projektet BRINC bjuder vi in till ett dialogmöte med Parkering Malmö för att presentera och diskutera befintliga lösningar och lösningar under utveckling för Circular Electrical Vehicle Chargers […]