SCOPE

SCOPE Projektet Samverkan för Cirkulära Processer och Ekonomi, SCOPE, syftar till att minska kommuners Scope 3-utsläpp. Genom att analysera miljöpåverkan av olika inköpskategorier (klimatspendanalys) hittas de kategorier där effektivast förändringspotential […]

Samarbete mellan producenter och kök

Samarbete mellan lokala producenter och kök för skola och äldreomsorg Projektet ska i den mån det går förkorta livsmedelskedjan genom att skapa direkt kontakt mellan lokala producenter och Tomelilla kommuns […]

BRINC

BRINC BRINC, Brokering Cross-border Innovation through Clusters, är en mäklartjänst för innovationsupphandling. Projektets mål är att underlätta och främja identifieringen av behovet av innovationsupphandling i offentlig verksamhet samt genomförandet av […]

Goda lokala livsmedelssamarbeten (avslutat)

Goda Lokala Livsmedelssamarbeten: mer lokal mat i de offentliga köken! En God Granne-metoden I utgångsläget köper de flesta kommuner större delen av sina livsmedelsleveranser från stora nationella grossister vilket försvårar […]

Testbädd för kommunala skolmåltider

Testbädd för kommunala skolmåltider Sverige har en mycket låg självförsörjningsgrad när det gäller livsmedel. Det utgör en stor risk för vårt samhälle och livsmedelssystem. Genom att öka offentliga konsumenters efterfrågan […]

Cirkulära Skåne (avslutat)

Cirkulära Skåne Cirkulära Skåne har drivits av Hållbar Utveckling Skåne och IUC Syd. Vi har främjat cirkulär upphandling i kommuner genom att kompetensutveckla och skapa fungerande strukturer för cirkulär upphandling. […]