Primärproduktionens svinn (avslutat)

Primärproduktionens svinn Projektets syfte var att skapa ett nätverk för primärproducenter som vill arbeta med svinnet i sin verksamhet. Vi hade via enskilda primärproducenter, men även via Anders Lareke, grundare […]

Samarbete mellan producenter och kök

Samarbete mellan lokala producenter och kök för skola och äldreomsorg Projektet ska i den mån det går förkorta livsmedelskedjan genom att skapa direkt kontakt mellan lokala producenter och Tomelilla kommuns […]

Goda lokala livsmedelssamarbeten (avslutat)

Goda Lokala Livsmedelssamarbeten: mer lokal mat i de offentliga köken! En God Granne-metoden I utgångsläget köper de flesta kommuner större delen av sina livsmedelsleveranser från stora nationella grossister vilket försvårar […]

Testbädd för kommunala skolmåltider

Testbädd för kommunala skolmåltider Sverige har en mycket låg självförsörjningsgrad när det gäller livsmedel. Det utgör en stor risk för vårt samhälle och livsmedelssystem. Genom att öka offentliga konsumenters efterfrågan […]