Gröna gårdar (avslutat)

Gröna gårdar på Lindängen Gröna Gårdar på Lindängen var ett samverkansprojekt som finansierades av Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning ”LONA” – ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang […]

Policylabb för klimatanpassning

Policylab för klimatanpassning Biosfärområdet Storkriket sträcker sig mellan Eslövs kommuns södra delar och hela Lunds och Sjöbo kommun. Pågående klimatförändringar riskerar att påverka Storkrikets unika värden negativt, men med väl […]

ECONUT

ECONUT Eco-designing for the coastal zone nutrient’s circularity During climate change, eutrophication and soil degradation conditions, the Baltic Sea region is facing the challenge of recovering and obtaining nutrients. The […]

Ekoplankompassen (avslutat)

Ekoplankompassen Ett webbstöd för ekologisk kompensation vid byggplanering Bakgrund och syfte Det konkreta målet med projektet var att utveckla ett webbstöd med information om vad ekologisk kompensation är och hur […]